Rekordowe poparcie dla Unii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, poparcie dla członkowstwa Polski w Unii Europejskiej osiągnęło poziom 80% - najwyższy od 10 lat.

Wśród ankietowanych tylko 12% stanowili przeciwnicy naszej obecności w Unii Europejskiej.

35% respondentów uznało, że w czasie ostatnich negocjacji w sprawie budżetu, polski rząd nie odniósł ani sukcesu ani porażki. 29% sądzi, że rozmowy zakończyły się sukcesem, a 8% - że porażką. Zdaniem 37% Polska nie mogła liczyć na wiele więcej w negocjacjach budżetowych, a 32% twierdzi, że mogła uzyskać lepszy wynik niż uzyskała.

Natomiast większość ankietowanych uważa, że kwestie budżetowe wcale nie są dla naszego kraju najważniejsze. Według 65%, do rozwoju Polski w większym stopniu przyczyni się możliwość uczestniczenia w unijnym rynku, korzystanie z prawa do swobodnego przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Niemcy są najważniejszym sojusznikiem Polski zdaniem 35% respondentów, Wielka Brytania - 28%, a Francja - 19%. Aż 86% badanych uważa, że nasz kraj powinien mieć w Unii stałych sojuszników, z którymi mógłby współpracować w różnych dziedzinach. 12% wolałaby, aby zawierano krótkie sojusze w celu załatwiania konkretnych spraw.

Te same państwa są jednocześnie postrzegane jako niechętne Polsce: Francja - 26% wskazań, Niemcy i Wielka Brytania - po 25% wskazań.