Rekordowy rok QAD

Firma QAD, dostawca systemów wspomagających zarządzanie dla przedsiębiorstw, odnotowała w roku podatkowym 2008 rekordowe przychody na poziomie 262,7 mln USD. Stanowi to wzrost o 12 proc. w stosunku do wyniku z roku poprzedniego (235,6 mln USD). Zysk netto w 2008 roku osiągnął poziom 5,4 mln USD.

Czwarty kwartał przyniósł wzrost przychodu o 13 proc. i osiągnął 75,3 mln USD. Przychód ze sprzedaży licencji wzrósł o 14 proc., co daje 22,4 mln USD (rok wcześniej było to 19,7 mln. USD). Przychód z usług maintenence (utrzymania instalacji) wzrósł o 7 proc. do 33,1 mln USD, w poprzednim roku uzyskano z tego tytułu 30,9 mln USD. Przychód z usług wdrożeniowych podniósł się o 24 proc. do 19,8 mln USD (poprzednio było to 15,9 mln USD). Zysk netto w czwartym kwartale 2008 roku podatkowego wyniósł 5,2 mln USD, rok wcześniej odnotowano wynik na poziomie 3.8 mln USD. "W ciągu minionego roku zdecydowanie wzmocniliśmy oferowany pakiet rozwiązań, wzbogacając go o nowe funkcjonalności i poprawiając cechy użytkowe. Innowacyjny produkt w połączeniu z silny serwisem i koncentracją na wsparciu branż produkcyjnych tworzy dobre podstawy wzrostu w kolejnych latach" - mówi Karl Lopker, prezes QAD.