Rekordowy rok funduszy

W ub. roku do funduszy działających w Polsce napłynęło ponad 936,9 mln euro, najwięcej w historii - stwierdza opracowanie przygotowane przez European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). Poprzedni rekord napływu kapitału uzyskano w 2004 r., jednak był on trzykrotnie niższy.

Napływ środków do polskich funduszy odzwierciedla świetną koniunkturę na rynku private equity / venture capital w całej Europie, gdzie także odnotowano historyczny rekord pozyskanych kapitałów - 211 mld euro (72 mld euro w 2005r.) i poziomu inwestycji - 71 mld euro ( wobec 47 mld euro w 2005r.).

Inwestycje polskich firm zarządzających funduszami private equity/venture capital wzrosły w porównaniu z 2005 r. niemal dwukrotnie, sięgając 294 mln euro, blisko 91% więcej niż w 2005 r. 94% inwestycji trafiła do spółek dojrzałych finansując transakcje wykupu.

Także w Europie inwestycje osiągnęły najwyższy w historii poziom - 71 mld euro, wobec 47 mld euro w 2005 r.). Polskie firmy private equity/venture capital pozyskały ze źródeł europejskich pozyskały 70% - 654,3 mln euro. Ze źródeł pozaeuropejskich pochodziło 26,4% kapitału, a tylko 3,8% od inwestorów krajowych.

Zwiększyła się również liczba zrealizowanych inwestycji: z 32 w 2005r. do 46 w 2006r. Średnia inwestycja wzrosła o 1,6 mln euro do poziom 6,4 mln euro w 2006r.

Na rynku private equity zdecydowanie dominują transakcje wykupu: w przypadku polskiego rynku wartość wykupów wyniosła 269,9 mln euro, czyli 91,9% ogólnej wartości zainwestowanych środków w 2006 r (32% w 2005 r.), w Europie wartość wykupów wzrosła z 32 mld euro (68%) w 2005 r. do 50 mld euro (71%) w 2006 r.

Największym zainteresowaniem polskich firm zarządzających funduszami cieszyły się spółki z branż telekomunikacyjnej i produkcyjnej oraz sektora usług finansowych. Inwestycje polskich firm private equity w sektorze zaawansowanych technologii wyniosły 165 mln euro, czyli 56% całości zainwestowanych środków.

Według danych EVCA w 2006 r. roku ogółem w Polsce fundusze wyszły z 37 spółek, sprzedając akcje o wartości początkowej 140 mln EUR (116 mln EUR w 2005 r.). Średnia wartość dezinwestycji wzrosła w ujęciu rocznym z 2,9 mln euro do prawie 3,8 mln, podczas gdy spadła ich liczba, z 40 do 37. Najpopularniejszą metodą (53% kwoty dezinwestycji wobec 19% w 2005r.) było wyjście przez giełdę. Dokonywano także częściej sprzedaży spółek inwestorowi finansowemu (15% wobec 0,9% w 2005 r.). Natomiast zdecydowanie rzadziej - 14% wartości dezinwestycji wobec 64% w 2005 r. realizowano wyjście z inwestycji poprzez jej sprzedaż inwestorowi strategicznemu. 12,3% wartości dezinwestycji zrealizowano poprzez zwrot pożyczki (0,3% w 2005r.). Nie odnotowano żadnej likwidacji spółki (wobec 7% kwoty dezinwestycji w roku poprzednim).

Dla porównania, w Europie wartość dezinwestycji wzrosła z 30 mld EUR w 2005 r. do 33 mld EUR w 2006 r., z tym, że tam najwięcej wyjść dokonało się na drodze sprzedaży inwestorowi strategicznemu - 7,5 mld euro (23%), na kolejnym miejscu uplasowały się wyjścia poprzez zwrot pożyczki - 5,7 mld euro(17%) oraz sprzedaż innemu funduszowi private equity/venture capital - 5,5 mld euro(16,6%).