Rekordowy rok fuzji i przejęć

Firmy z szeroko pojętej branży IT wydały w ubiegłym roku ponad 100 mld euro na akwizycje mniejszych spółek lub strategiczne połączenia. Według analityków PricewaterhouseCoopers w bieżącym roku na rynku teleinformatycznym może dojść do kolejnych, znaczących zmian własnościowych.

W corocznym raporcie Technology Insights eksperci PricewaterhouseCoopers zawarli dane, dotyczące najbardziej istotnych akwizycji ubiegłego roku oraz przedstawili wstępne prognozy na 2007 r. Z tez przedstawionych w dokumencie wynika, iż firmy z branży IT wydały w 2006 r. ponad 100 mld euro na przejęcia i fuzje, co jest najwyższym wynikiem od rekordowego 2000 r. (wówczas również przekroczono pułap 100 mld euro).

W ubiegłym roku doszło do 18 megafuzji, z których każda była warta ponad 1 mld euro. Z ważniejszych i ściśle powiązanych z branżą sieciowo-komputerową można wymienić takie wydarzenia, jak: połączenie się koncernów Alcatel i Lucent Technologies (11,084 mld euro), przejęcie Philips Semiconductors BV (80,1 proc. udziałów) przez prywatną grupę kapitałową (7,400 mld euro), zakup Siebel Systems przez Oracle (4,711 mld euro), akwizycja ATI Technologies na rzecz AMD (4,196 mld euro), przejęcie Mercury Interactive przez Hewlett-Packard (3,567 mld euro) oraz wchłonięcie RSA Security przez EMC (1,682 mld euro).

W 2006 r. wiele działo się także na rynku średnich spółek IT, które przeznaczały na inwestycje w przejęcia innych firm od 10 do 500 mln euro. Według danych PricewaterhouseCoopers to właśnie transakcje tej wielkości stanowiły większość operacji finansowych dokonywanych w ubiegłym roku. Analitycy zwracają także uwagę, że firmy "stacjonarne", mające ugruntowaną pozycję na rynku i fizycznie rozlokowane zasoby (budynki, sprzęt itp.) częściej przeznaczały pieniądze na fuzje i akwizycje, niż miało to miejsc w przypadku firm stricte internetowych, również o dużym potencjale ekonomicznym.

Bieżący rok, według ekspertów firmy konsultingowej, również będzie znaczący pod względem liczby i wielkości dokonywanych transakcji przejęć. Dzięki zwiększonej aktywności prywatnych funduszy i grup kapitałowych oraz dążeniu dużych korporacji do konsolidacji zasobów analitycy przewidują wzrost ilości informacji o planowanych akwizycjach, szczególnie w pierwszej połowie 2007 r. W przyszłości coraz większą rolę na globalnych rynku IT będą odgrywać kraje azjatyckie, takie jak Indie czy Chiny. Szczególnie Indie wyrastają na istotnego gracza branży teleinformatycznej - specjaliści PricewaterhouseCoopers przewidują, że w bieżącym roku indyjskie inwestycje będą szerzej obecne w Europie i Ameryce Północnej.