Rekordowy światłowód

NEC podpisał kontrakt na budowę łącza światłowodowego między Japonią a Australią o długości 12 tys. km.

NEC podpisał umowę, w której zobowiązał się do budowy łącza światłowodowego o rekordowej długości 12 tys. km między Japonią a Australią. Przewód zostanie ułożony na dnie oceanu, a maksymalny transfer, jaki będzie umożliwiało łącze zestawione przy zastosowaniu technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), ma wg zapowiedzi wynosić 640 Gb/s. Wartość umowy opiewa na 350 mln USD.

Łącze Australia-Japonia (Australia-Japan Cable - AJC) ma być oddane do użytku w III kwartale 2001 r. Światłowód ma umożliwiać wymianę informacji między stacjami w Oxford Falls i Paddington w Australii, Tanguisson i Tumon Bay na Guam a Shimą i Marujamą w Japonii. System AJC będzie także połączony z innymi podmorskimi liniami telekomunikacyjnymi: SEA-ME-WE 3, APCN, China-US, Japan-US.

Nad realizacją projektu obok NEC będą pracowały takie firmy, jak Telstra, WorldCom, Japan Telecom, NTT Communications, Teleglobe Communications i Concert Communications.


Zobacz również