Rekordy szybkości przesyłania pakietów IPv6

Padły dwa rekordy szybkości przesyłania danych przez sieci WAN przy użyciu protokołu IPv6 (w ramach programu IPv6 Land Speed Records for Internet2). Pierwszy rekord dotyczy szybkości przesyłania jednego strumienia danych, drugi - wielu strumieni.

Nowy rekord szybkości w obu kategoriach wynosi 9,08 Gb/s (co odpowiada wydajności 272 400 Tb-m/s; terabitometrów na sekundę), czyli jest lepszy niż aktualny rekord szybkości przesyłania pakietów IPv4.

Eksperyment przeprowadzono w sieci liczącej ponad 30 tys. kilometrów i obejmującej swoim zasięgiem sześć sieci narodowych i trzy/czwarte obwodu kuli ziemskiej.

W skład zespołu pracującego pod egidą University of Tokyo wchodziły następujące firmy i organizacje: Chelsio Communications, WIDE Project, NTT Communications, JGN2, SURFnet, CANARIE i Pacific Northwest Gigapop. Firma Chelsio Communications dostarczyła produkowane przez siebie karty sieciowe linii 10Gb Unified Wire Accelerator. Zespół przygotowywał się do eksperymentu od ponad dwóch lat.