Relacje z zachodnim sąsiadem

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, zdaniem jednej czwartej Polaków, w ubiegłym roku nasze stosunki z Niemcami poprawiły się.

14% ankietowanych uważa, że się pogorszyły, a co dziesiąty nie ma na ten temat zdania.

Ponad połowa respondentów (57%) uważa, że stosunki z naszym zachodnim sąsiadem nie są ani dobre ani zła, jedna trzecia twierdzi, że są dobre, 4%, że są złe, a 6% nie ma zdania.

Za złe stosunki 41% badanych obwinia Niemcy, 7% Polskę, a 46% uważa, że obie strony ponoszą jednakową odpowiedzialność.

Zdaniem większości ankietowanych stosunki polsko-niemieckie w najbliższym czasie nie zmienią się (46%) lub poprawią (37%). Zdaniem 4% pogorszą się, a 13% nie ma zdania.

74% respondentów wierzy w możliwość pojednania między Polakami a Niemcami, 16% uważa je za nierealne.