Relatywnie niska cena rozszerzenia

Rozszerzenie Unii kosztować będzie obecne kraje wspólnoty - licząc od 1990 roku do 2006 roku - 69,5 mld EUR bezpośrednich wydatków - wynika z najnowszych szacunków opublikowanych przez Komisję Europejską.

Dyrektoriat Rozszerzenia Komisji ocenia, że "to relatywnie niska cena". Łączne wydatki na rozszerzenie na przestrzeni 17 lat stanowić będą bowiem mniej niż 1% całego PKB Unii Europejskiej z 1999 roku, a średnio roczne wydatki wyniosą mniej niż 0,05%.

Kiel Institute for World Economics ocenia, że rozszerzenie Unii Europejskiej będzie kosztować obecne 15 państw członkowskich około 543 mld EUR w ciągu najbliższych 30 lat. Same Niemcy mają w tym okresie wydatkować 132 mld EUR.

Z badań instytutu wynika, że w powiększonej Unii wydatki będą rosły progresywnie w ciągu najbliższych 25 lat do czasu, aż europejskie subsydia w przeliczeniu na mieszkańca osiągną poziom nakładów w krajach "starej" Unii. Instytut szacuje ponadto, że następna fala rozszerzenia - obejmująca Rumunię, Bułgarię i Turcję - kosztowałaby 15 państw członkowskich dodatkowe 903,8 mld EUR na przestrzeni 30 lat, z czego na Niemcy przypadałoby 220,5 mld EUR. Autorzy raportu oceniają, że ogółem konsumenci w Unii nie zyskają na rozszerzeniu, a wszyscy podatnicy ze "starej Unii" będą stratni.