Remote Task Manager 3.8.1

Kompletne rozwiązanie do zdalnego zarządzania komputerami w sieci, a przy tym łatwe w użyciu.

Program może być uruchomiany z każdego zdalnego komputera z systemem Windows 2000/XP lub 2003. Dzięki interfejsowi możliwe jest wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, a zakładki ułatwiają poruszanie się po poszczególnych zasobach systemu: aplikacje, usługi, urządzenia, procesy, wydarzenia, współdzielone zasoby oraz monitorowanie wydajności.

Narzędzie pozwala administratorowi systemu na uruchamianie i zatrzymywanie procesów, dodawanie nowych urządzeń, zarządzanie bezpieczeństwem, a okienko Event Viewer daje dostęp do wszystkich zdarzeń związanych z pracą komputera.

W nowej wersji poprawiono moduł analizowania bezpieczeństwa, przebudowano nieco interfejs, dodano nowe skróty klawiaturowe oraz wprowadzono drobne zmiany i poprawki.

Program w pełnej wersji kosztuje 25,20 funtów. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


Zobacz również