Republika Rewolucja


Teraz przechodzisz do właściwej rozmowy. W ciągu sześciu sekund masz wybrać jeden z argumentów, który będzie użyty w turze. Każda z nich jest punktowana za 5, 10, 15 lub 20 punktów. Po zaznaczeniu argumentu jest on porównywany z "siłą" argumentu przeciwnika. Jeśli dałeś większą wartość, to wygrywasz. Za remis punkty dostaje konkurent.

PODPOWIEDŹ 14. Po pierwszej turze dowiesz się, jakich argumentów używa przeciwnik i jaką mają one wartość punktową. Druga tura przebiega w ten sam sposób, z tą różnicą, że łatwiej jest dostosować strategię prowadzenia rozmowy. Całą dyskusję wygrywa ta strona, która zgromadzi odpowiednią liczbę punktów określoną na początku rozgrywki.

PODPOWIEDŹ 15. Jeśli udało ci się pokonać oponenta wynikiem sporo wykraczającym poza wymagany próg, możesz otrzymać dodatkową premię. Na przykład przekroczenie progu o 10% podczas werbowania postaci może spowodować wzrost zdecydowania postaci o 20%. Jednak uważaj, bo jest to broń obosieczna. Poniesienie porażki ma negatywny wpływ na twoją postać.

Pamiętaj, że nie musisz brać udziału w każdej rozmowie. Komputer może preprowadzić ją sam, ale wtedy nie masz najmniejszego wpływu na wynik. Ta opcja przyda się w późniejszym etapie gry, kiedy twoja postać będzie miała większe doświadczenie.

Republika Rewolucja

Dolne okno pokazuje ideologię twojej postaci. W tym przypadku dominują wpływy. Początkowe statystyki szybko się podwyższą, gdy nabierzesz doświadczenia.

PODPOWIEDŹ 16. Czas gry możesz przyspieszyć, naciskając przycisk plus umieszczony w oknie zegara. Aby akceleracja była aktywna, należy przesunąć kursor poza zegar.

PODPOWIEDŹ 17. Jeśli w natłoku spraw nie chcesz zapomnieć o jakimś wydarzeniu, możesz ustawić sobie przypomnienie. Naciśnij lewy przycisk myszy na symbolu działania w terminarzu i wybierz ikonę zapisanego bloczku kartek. Kiedy nastąpi akcja, zostaniesz automatycznie do niej przełączony.

PODPOWIEDŹ 18. Ekran siedziby zawiera wiele przydatnych informacji o twojej i z czasem także o innych partiach. Środkowe, największe okno przedstawia gwiazdę symulującą układ w partii. W centrum znajduje się zawsze przywódca, a ramiona gwiazdy pokazują najbliższych współpracowników. Kolor ramienia i tła portretu postaci wskazuje ideologię. Odległość obrazka od centrum odzwierciedla stan kontaktów pomiędzy liderem a postacią. Zbyt długie oddalenie postaci od centrum może się skończyć odejściem twojego współpracownika.

PODPOWIEDŹ 19. Z czasem zdobędziesz dodatkowe informacje o konkurencyjnych ugrupowaniach. Wtedy też będziesz mógł obejrzeć układy w gwiazdach przeciwników i tę wiedzę wykorzystać na przykład do przechwycenia wątpiącego w słuszność partii współpracownika. Inne czynności, jakie są dostępne w tym oknie, to wyrzucenie jednej postaci z partii, wzmocnienie przekonania do słuszności działania w ugrupowniu lub przeniesienie domu współpracownika w inne miejsce. Pozwoli to na ukrycie człowieka przed atakami przeciwnych partii.

PODPOWIEDŹ 20. Raz na trzy dni otrzymujesz ranking ugrupowań działających w danym mieście. Ekran władzy pokazuje łączne poparcie, ideologię partii oraz posiadane zasoby. Znajdziesz tu także informacje o znanych członkach konkurencyjnych frakcji.