Restrukturyzacja Lenovo przynosi skutki

Od czwartego kwartału ubiegłego koncern Lenovo przynosił straty. Jednak pomimo niższych przychodów firma zamknęła trzeci kwartał zyskiem prawie dwukrotnie wyższym niż przed rokiem. Według przedstawicieli kierownictwa Lenovo to w głównej mierze efekt prowadzonej od początku roku restrukturyzacji.

Od lipca do końca września br. obroty Lenovo wyniosły ok. 4,1 mld USD. To o niecałe 200 mln USD mniej niż przed rokiem. Spadek obrotów był związany m.in. ze zmianami na rynku dostawców komponentów wykorzystywanych w produkcji komputerów. Niższe marże są w dużej mierze wynikiem wysokich cen ekranów ciekłokrystalicznych i pamięci. Niezależnie od tego firma zakończyła trzeci kwartał zyskiem netto przekraczającym 53 mln USD.

Zdaniem przedstawicieli firmy duży wpływ na dobry wynik finansowy miała poprawiająca się sytuacja na rynku chińskim oraz skutki prowadzonej restrukturyzacji. W skali roku i w ujęciu ilościowym sprzedaż komputerów marki Lenovo na lokalnym rynku wzrosła bowiem o 28 proc. Na innych rynkach sprzedano zbliżoną liczbę komputerów niż przed rokiem.

Plany restrukturyzacji Lenovo ujawniono w styczniu br. Według oficjalnych informacji planowana restrukturyzacja zakładała m.in. redukcje zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zmiany w działalności koncernu w Rosji oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Dotychczas zwolnienia objęły ok. 3 tys. osób. Oszczędności przynieść miała również reorganizacja procesów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością produkcyjną. Ubiegły rok finansowy koncern zamknął stratą w wysokości 226 mln USD. W skali roku obroty firmy spadły o 1,5 mld USD.

Czytaj też:

Rząd zwiększa dotację dla fabryki Lenovo w Polsce

Kierownictwo Nokia Siemens Networks planuje zwolnienia

Microsoft z niższymi przychodami i mniejszym zyskiem, ale...