Rewizja danych o udziałach przeglądarek w Polsce?

W biuletynie serwisu Ranking.pl firma Gemius informuje o planowanej zmianie w metodologii obliczania rankingów prezentowanych w tym serwisie. Okazało się, że wyniki badania mogły być zafałszowane za sprawą automatów symulujących zachowanie się internautów kasujących przy każdej odsłonie plik cookie. Jeśli dojdzie do zmiany metodologii, może się okazać, że udział przeglądarki Firefox jest mniejszy niż szacowany dotychczas.

W chwili obecnej podstawą tworzenia większości rankingów (systemów operacyjnych, przeglądarek, rozdzielczości monitorów, głębi kolorów, województw i państw) jest liczba użytkowników identyfikowanych na podstawie plików cookie. Rozważamy ograniczenie wejściowych danych do cookies o co najmniej 24-godzinnym czasie "życia"- komunikuje newsletter.

Przyczyną, dla której zastanawiamy się nad wprowadzeniem takiej zmiany, jest wyeliminowanie możliwości zafałszowania wyników badania. Sytuacja taka miała miejsce odnośnie statystyki wykorzystania systemu Linux przez użytkowników (cookies) łączących się z zagranicy. Użytkownik naszego serwisu zwrócił nam uwagę na gwałtowny wzrost poziomu wykorzystania systemu dwa tygodnie temu. Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że ten skok spowodowany został wysokim ruchem generowanym z dwóch klas IP komputerów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie jest on efektem działania automatów symulujących zachowanie się internautow kasujących przy każdej odsłonie plik cookie - wyjaśnia Monika Bobran z firmy Gemius.

Obliczenie pierwszych statystyk nową metodą wykazało, że uzyskiwane w ten sposób wyniki różnią się nieco od prezentowanych dotychczas.

Przykładowo, udział przeglądarki Firefoksa 1.x w liczbie polskich użytkowników (cookies) na podstawie dotychczasowych danych w ostatnim badanym tygodniu równy jest 20,7%, a MSIE 6.x - 66,7%.

Natomiast, w statystykach z tego samego okresu, uzyskanych na podstawie plików cookie o 24-godzinnym czasie istnienia, udział Firefoksa 1.x wynosi 17,1%, a MSIE 6.x - 71,7%. Można z tego wyciągnąć wniosek, że osoby korzystające z Internet Explorera znacznie rzadziej kasują pliki cookie niż posiadacze innych przeglądarek.

Decyzja o zmianie metodologii bądź też jej zaniechaniu zostanie najprawopodobniej podjęta w ciągu najbliższych tygodni.