Rewolucja w Internecie: Polska zaprezentuje postęp w pracach nad nowymi przepisami

W przyszłym tygodniu przyjeżdża do Polski unijna komisarz ds. sprawiedliwości. Cel wizyty: rozmowy na temat nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


W przyszłym tygodniu do Polski przyjedzie Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. Podczas tej wizyty spotka się z szefem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Michałem Bonim, który zaprezentować ma jej postęp prac nad stanowiskiem naszego kraju w sprawie nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Obecnie obowiązująca w tej materii dyrektywa zwyczajnie się "przeterminowała" i nie odpowiada realiom dzisiejszego rynku, gdyż została opracowana w 1995 r. (Polska zaimplementowała ją do naszego prawa w 1997 roku), kiedy to zaledwie garstka Europejczyków miała dostęp do Internetu.

Zobacz również:

  • Jak bezpiecznie korzystać z Twittera?

Najważniejsze elementy nowych przepisów

Nowe unijne przepisy budzą ogromne kontrowersje, co potwierdza wniesienie do ich projektu aż 4 tysięcy poprawek. Wśród najważniejszych rozwiązań, które mają wprowadzić w życie znalazły się m.in:

- profilowanie (art. 20 projektu Rozporządzenia) - przepis dotyczący profilowania jest jednym z kluczowych elementów projektowanego rozporządzenia o ochronie danych. Projekt Komisji Europejskiej dopuszcza profilowanie opierające się na automatycznym przetwarzaniu danych jedynie w ściśle określonych sytuacjach: w trakcie zawierania lub wykonania umowy, na podstawie przepisów prawa lub po uzyskaniu zgody obywatela (tzw. podmiotu danych). Przepis wprowadza również obowiązek poinformowania o tym osoby, która podlega profilowaniu.

- prawo do bycia zapomnianym (art. 17 ust. 2 projektu Rozporządzenia) - dające obywatelowi, przy spełnieniu określonych warunków, prawo do usunięcia swoich danych z sieci. Obecne brzmienie tego przepisu nakłada na administratora przetwarzającego dane osobowe, w przypadku otrzymania odpowiedniego żądania obywatela, obowiązek usunięcia danych, poinformowania osób trzecich przetwarzających te dane o tym żądaniu oraz usunięcia wszelkich linków do danych, kopii lub replikacji tych danych osobowych.

- zrównanie szans przedsiębiorców z 27 krajów Unii - wobec wszystkich stosowane byłoby to samo prawo, a nie różne krajowe regulacje.

- zadbanie przez przetwarzających dane osobowe o to, aby obywatele w pełni rozumieli, w jaki sposób ich dane osobowe są przetwarzane, zwłaszcza gdy dotyczy to dzieci.

- informować o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych (np. wyciekach danych czy włamaniach do systemów)

Kiedy?

Według harmonogramu Komisji Europejskiej nowe przepisy powinny zostać uchwalone w połowie przyszłego roku i wejść w życie najpóźniej w 2016 roku.

Dyskusja z udziałem Viviane Reding

Na koniec ważna informacja dla osób żywo zainteresowanych nowym projektem: 13 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie można będzie się spotkać z Viviane Reding i Michałem Boni, którzy zapraszają na dyskusję "Cyfrowa tożsamość - kim jesteśmy w internecie i jak dzielimy się wiedzą o sobie?".

Więcej informacji o nowych przepisach i związanych z nimi działaniach MAC znajdziecie tutaj.