Rififi po pięćdziesiątce

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Yellow Pages wynika, że co szóstą brytyjską firmę zakładają przedsiębiorcy po pięćdziesiątce. Firmy te wniosły w ub. roku do brytyjskiej gospodarki 24 mld funtów.

Większość przedsiębiorców po pięćdziesiątce pracuje samodzielnie z domu. Pomimo to przychody założonych przez nich firm wynoszą przeciętnie 67,5 tys. funtów rocznie, a co dziesiąta firma ma obroty powyżej 100 tys. funtów. Obserwatorzy rynku zwracają uwagę, że w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństw Europy Zachodniej fakt aktywizacji zawodowej osób w wieku dojrzałym i starszym ma kapitalne znaczenie.

Założenie własnej firmy w przypadku kobiet częściej niż w przypadku mężczyzn (28% do 15%) związane jest z inną ważną zmianą, jaka zaszła w ich życiu, np. rozwodem albo chorobą. Co piąta kobieta zakładająca firmę po 50. w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Najpowszechniejszym powodem do rozwinięcia własnego interesu w przypadku wszystkich przedsiębiorców w tej grupie jest jednak poszukiwanie wolności i szczęścia, chęć pracowania na własny rachunek, w sposób pozwalający na ułożenie spraw rodzinnych i uzyskania zadowolenia z wykonywanej pracy.

Tylko co szósty przedsiębiorca po 50. ma wcześniejsze doświadczenia z prowadzeniem własnej firmy, a 40% pracowało dotychczas w zupełnie innej dziedzinie.

Blisko połowa jest jednak bardziej zadowolona ze swojej obecnej sytuacji, a 60% żałuje, że nie zdecydowała się wcześniej na założenie własnej firmy. Większość wciągnęła się w tą pracę na tyle, że nie chce iść na emeryturę, 70% zamierza pracować tak długo, jak to możliwe. O samopoczuciu tych przedsiębiorców wymownie świadczy jeszcze to, że dla pozostałych pięćdziesięciolatków, zastanawiających się nad założeniem własnego biznesu, mają najczęściej następującą radę: "zróbcie to jak najszybciej".


Zobacz również