Roaming według polskich operatorów (z wyjątkiem Orange): mogą być kary

Komisja Europejska sprawdzi, czy polscy operatorzy faktycznie nie zastosują się do zasady "roam like at home". Być może skończy się to nawet nałożeniem na nich kar.


Nieistniejący roaming w Play, T-Mobile i Plus

Od 15 czerwca zgodnie z nowymi unijnymi przepisami na terenie UE ma być zniesiony roaming. Niestety szybko okazało się, że działający na polskim rynku operatorzy Play, T-Mobile i Plus mają do niego nieodpowiednie podejście. Według ich założeń, zniesienie roamingu dotyczyć ma jedynie pewnej rocznej puli minut, po wyczerpaniu której dodatkowe opłaty miałyby być naliczane.

Orange zachowało się w porządku

W opozycji stanęło Orange, które zadecydowało, że każdy klient z abonamentem z nielimitowanymi usługami będzie mógł korzystać z telefonu za granicą bez obawy o naliczenie dodatkowej opłaty.

Co na to KE?

Według money.pl Komisja Europejska nie zamierza przyglądać się biernie działaniom operatorów na polskim rynku. Jeżeli uzna, że nie stosują się oni do rozporządzenia "roam like at home" podejmie interwencję skutkującą nawet sankcjami opisanymi w polskim prawie, które nałoży Urząd Komunikacji Elektronicznej.