Robak kasuje 'empetrójki'

W Sieci pojawił się nowy robak, rozprzestrzeniający się w sieciach P2P, który, po zainfekowaniu komputera kasuje zgromadzone na jego dyskach pliki MP3. Podszywający się pod program do kopiowania płyt DVD "szkodnik" próbuje również kasować pliki systemowe.

Nopir-B ukrywa się w dostępnym w sieciach P2P pliku, opisanym jako program służący do wykonywania kopii płyt DVD. Po pobraniu i uruchomieniu takiego pliku uaktywnia się robak - "szkodnik" wyszukuje na lokalnych dyskach pliki MP3 i kasuje je. Nopir-B usiłuje również kasować pliki systemowe (z rozszerzeniem .com). Robak infekuje jedynie komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows.

"Robak atakuje osoby, co do których istnieje przypuszczenie, że posiadają pirackie materiały - niestety, nie potrafi odróżnić plików legalnych i nielegalnych i kasuje wszystkie$" - mówi Graham Cluley z firmy Sophos, która wykryła robaka.

Sugerowanym przez Cluley'a sposobem zabezpieczenia się przed robakiem jest zainstalowanie najnowszych uaktualnień do programu antywirusowego oraz daleko idącą ostrożność podczas uruchamiania programów pobranych z sieci P2P.


Zobacz również