Robak zamiast gwiazdy

W Sieci pojawił się nowy, wysoce destrukcyjny robak pocztowy, rozprzestrzeniający się w postaci załącznika do e-maila zatytułowanego "Old Shakira" lub "Fw: Julia Roberts". Po uaktywnieniu się, MyLife.M kasuje zawartość katalogów System, Windows (lub Winnt) oraz dysków D, E i F.

Robak zwykle pojawia się w komputerze w postaci pliku załączonego do wiadomości o jednym z powyższych tytułów - w pierwszym przypadku plik tak będzie nosił nazwę Shakira_1997_part_1_.Mpeg_.scr, zaś w drugim Julia_Roberts_*******_toilet.Mpeg_.scr. Po uruchomieniu któregoś z nich robak zacznie wysyłać swoje kopie za pośrednictwem programu pocztowego Outlook (lub Outlook Express), a później podejmie próbę skasowania wymienionych wyżej plików.

Aby usunąć MyLife.M, należy sprawdzić system przy pomocy programu antywirusowego (koniecznie uaktualnionego) - jeśli aplikacja wykryje kopie robaka, należy je skasować.