Robot Qbo rozpoznaje się w lustrze

Mały robot Qbo do tej pory potrafił sam się poruszać i rozmawiać ze swoimi twórcami. Teraz nauczył się również rozpoznawać przedmioty, a nawet samego siebie zobaczonego w lustrze. Naukowcy chcą też sprawdzić, co się stanie, gdy napotka na robota takiego samego jak on.

Qbo

Qbo wykorzystuje otwarte oprogramowanie Julius do rozpoznawania mowy. Dzięki niemu rozumie komendy swoich twórców i odpowiada im własnych głosem. Robot został też wyposażony w parę oczu dających mu widzenie stereoskopowe. Jedno z jego oczu służy również do rozpoznawania obiektów, a drugie twarzy.

Przy rozpoznawania przedmiotów Qbo wykorzystuje technologię SURF (Speeded Up Robust Feature). Oparto ją na rozpoznawaniu cech przedmiotów (punktów, krzywizn, linii itd.). Po zapamiętaniu obrazu, robot przyporządkowuje do niego odpowiednie słowo i przechowuje te dane w swojej bazie. W taki sposób nauczył się rozpoznawać także samego siebie na postawie obrazu z lustra.

Rozpoznawanie się w lustrze wydaje się nam dość prostą czynnością, ale nie jest to wcale tak oczywiste. Istnieje nawet test lustra, któremu poddawane są zwierzęta, by sprawdzić ich samoświadomość. Większość zwierząt swoje odbicie w lustrze bierze za innego osobnika. Następnym etapem testów robota Qbo będzie zetknięcie go z drugim robotem tego samego typu.

Zaprezentowano ostatnio kilka naprawdę ciekawych robotów, ale temu trzeba przyznać, że jest wyjątkowy. Zresztą on sam dobrze o tym wie. Qbo prezentuje swoje umiejętności na poniższym materiale filmowy.