Rok promocji migracji

Przyszły rok ma zostać poświęcony promocji naturalnego przepływu pracowników pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej i pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.

Z danych z 2004 roku wynika, że odsetek pracowników, którzy wykazują się tzw. mobilnością zawodową, czyli gotowością do zmiany miejsca pracy, nie przekracza w UE 10%. Najbardziej mobilni są pracownicy duńscy - tam odsetek ten wynosi niemal 13%.

W dziewięciu krajach UE 40% pracowników przez ponad 10 lat nie zmieniło pracy, a zaledwie 1,5% mieszka poza swoim krajem.

Komisja Europejska zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 4,3 mln euro na projekty, które mają podnieść poziom świadomości mieszkańców UE i zachęcić ich do mobilności zawodowej.


Zobacz również