Rok przemian okiem EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedstawił kolejny doroczny "Transition Report". Tym razem głównym tematem raportu są przemiany w rolnictwie i na wsi.

W ocenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zagraniczni inwestorzy napotykają w Polsce na dużo większe problemy niż w innych krajach przechodzących przemiany ustrojowe w naszej części Europy. Raport napiętnował korupcję, wynikającą m.in. z niejasnych przepisów dotyczących przetargów publicznych.

Polska potrzebuje przyspieszenia przemian strukturalnych w rolnictwie. W ocenie banku, brak jest społecznego consensusu w kwestii reformy rolnictwa. Tymczasem sektor daje pracę ok. 19% zatrudnionych, wytwarza 3,7% PKB, wydajność pracy w polskim rolnictwie wynosi 13% przeciętnej dla UE. Podstawowym wymogiem wsparcia przeobrażeń w rolnictwie jest restrukturyzacja i prywatyzacja Banku Gospodarki Żywnościowej, głównej instytucji kredytującej rolnictwo - ocenia EBOR.

EBOR postuluje koordynację polityki fiskalnej i monetarnej. W ocenie EBOR polskiej polityce monetarnej obniżania stóp procentowych (niedawno opublikowana dwuletnia prognoza OECD dla Polski stwierdza, że jest jeszcze miejsce na dalsze obniżki) towarzyszy utrzymujący się wysoki deficyt fiskalny, który, według banku, powiększyć jeszcze mogą planowane przez wicepremiera Grzegorza Kołodkę abolicja podatkowa i zakładane gwarancje kredytowe rządu.

W raporcie stwierdza się także, iż potrzebna jest szybsza prywatyzacja dużych państwowych zakładów. Skarb Państwa nadal kontroluje ok. 2 tys. przedsiębiorstw, w tym trzy duże banki (PKO BP, BGŻ i BGK), PZU SA, wszystkie największe huty, KGHM i kilka innych dużych przedsiębiorstw. EBOR ocenia, że obecny rząd wstrzymał proces prywatyzacji.

EBOR zwrócił również uwagę na wysoką proporcję "złych długów" kredytowych w polskim sektorze bankowym (20%). Nienajlepsza kondycja banków może zniweczyć realizację zakładanego przez rząd programu gospodarczego, w myśl którego, do finansowania restrukturyzacji sektorów chemicznego, hut i stoczni, miały posłużyć banki kontrolowane przez SP. Za nieefektywnie wykorzystywane uznane także zostały wydatki socjalne państwa.