Roland x 4

Chciałbyś spróbować swoich sił na blacie pełnym potencjometrów bez konieczności kupowania drogiego sprzętu? Specjaliści z Propellerheads przygotowali coś dla Ciebie.

Chciałbyś spróbować swoich sił na blacie pełnym potencjometrów bez konieczności kupowania drogiego sprzętu? Specjaliści z Propellerheads przygotowali coś dla Ciebie.

Program nazywa się ReBirth 338 i jest programowym emulatorem trzech urządzeń firmy Roland - analogu basowego TB-303 i automatów perkusyjnych TR-808 i TR-909. Obsługa jest również niemal identyczna, jednak tu odbywa się za pomocą myszy.

ReBirth przygotowano pod kątem tworzenia muzyki techno i dance. Jednak ze względu na dwa wspaniałe automaty perkusyjne chętnie jest używany np. przez amatorów gitary do przygotowywania podkładów rytmicznych.

Bogactwa brzmień dostarczają specjalne moduły, które aplikuje się do programu głównego. Na zawartość takiego MOD-a oprócz brzmień składa się też wygląd pulpitu. Są dziesiątki dodatków do programu i naprawdę znacznie wzbogacają jego możliwości. Jeśli chcesz się wczuć przez chwilę (wersja demo pozwala jednorazowo na 15 minut zabawy) w rolę didżeja, bez namysłu pobierz program z firmowej strony. Później wystarczy już tylko dobry pomysł, poczucie rytmu i odrobina samozaparcia.

Pierwszy rzut oka

Po pierwszym uruchomieniu programu, w najnowszej wersji 2.01, najpierw powinno pojawić się okno konfiguracji sprzętowej programu, następnie panel główny. Składają się na niego cztery podstawowe sekcje edycji. Dwie sekcje SYNTH z jednooktawową klawiaturą do tworzenia linii melodycznej i dwa automaty perkusyjne. Pozostałe elementy służą do sterowania przepływu dźwięku. W skład panelu wchodzą następujące elementy:

TRANSPORT PANEL

Ten panel będzie wykorzystywany głównie w końcowej fazie powstawania muzyki. Jego uruchomienie następuje po użyciu przełącznika SONG MODE.

Znajdują się w nim:######

<font color="red">SHUFFLE - pokrętło ustalające wartość dla efektu: shuffle (opóźnianie nut szesnastkowych poprzez przypadkowe wartości, czego efektem jest swing). SHUFFLE można włączyć dla każdej sekcji RB osobno.

<font color="red">TEMPO - tempo muzyki (liczba uderzeń na sekundę). Zakres od 20 do 500.

SYNTH/MIDI - diody sygnalizujące komunikację z MIDI (Musical Instrument Digital Interface. RB może współpracować z urządzeniami MIDI).

<font color="red">PATTERN/SONG MODE - przełącza między dwoma trybami pracy.

<font color="red">PATTERN MODE - tryb początkowy, w którym edytuje się PATTERN-y - części składowe SONGU.

<font color="red">SONG MODE - drugi etap tworzenia muzyki, tryb, w którym składa się w całość wszystkie poprzednio utworzone PATTERN-y. Od momentu naciśnięcia przycisku record, zapamiętywany jest każdy ruch potencjometrów i przycisków.

<font color="red">BAR - aktualna pozycja songu w

BAR-ach. Jeden BAR zawiera 16 kroków wszystkich 4 sekcji naraz (2 x SYNTH, 2 automaty perkusyjne).

<font color="red">LOOP - pętla. Jeśli jest włączona, sekcja określona przez START i LENGTH jest zapętlana (START określa, od którego BAR-u ma być zapętlany fragment, LENGTH - ile BAR-ów ma być zapętlanych).

SYNTH SECTION

TB 303 jak żywy... Tutaj powstają motywy melodyczne, mieszane później za pomocą zestawu pokręteł: PCF, distortion itp.

Roland x 4

<font color="red">WAVEFORM - wybiera między dwoma kształtami fali dźwięku: piłokształtną a prostokątną.

<font color="red">PITCH MODE - jeśli jest włączony, każde naciśnięcie klawisza jednooktawowej klawiatury spowoduje automatyczne przejście o krok dalej w EDIT STEP.

<font color="red">EDIT STEP - wskazuje aktualną pozycję tworzonej sekwencji, zmienia się po naciśnięciu STEP i BACK albo po naciśnięciu przycisku klawiatury w trybie PITCH MODE.

<font color="red">CLEAR - całkowicie zeruje aktualny PATTERN (ustawia nutę C, pozycja - pauza).

<font color="red">UP/DOWN - służy do zmiany wybranego tonu o oktawę w górę/dół.

<font color="red">ACCENT - włącza akcent do wybranego tonu. Akcent jest później modyfikowany przy użyciu potencjometru ACCENT.

<font color="red">SLIDE - powoduje płynne przejście z aktualnie wybranego tonu do następnego (w STEPS) .

<font color="red">PRZYCISK NUTA/PAUZA - decyduje, czy w aktualnym kroku (STEP) będzie odgrywany dźwięk.

<font color="red">JEDNOOKTAWOWA KLAWIATURA - służy do wystukiwania motywów melodycznych.

POTENCJOMETRY

Najlepiej eksperymentalnie sprawdzić działanie poszczególnych gałek. Wtedy wszystko szybko staje się jasne. Od lewej są widoczne:

Roland x 4

<font color="red">TUNE - służy do dostrojenia dźwięku: zakres - 2 oktawy co 1 półnutę.

<font color="red">CUTOFF - odcięcie częstotliwości filtru: im wyższe ustawienie, tym ostrzejsze efekty dźwiękowe.

<font color="red">RESO - rezonans; określa charakter dźwięku: im wyższy dźwięk, tym bardziej głuche brzmienie.

<font color="red">ENV. MOD - w dużym stopniu decyduje o brzmieniu: przy wyższych wartościach wydobywa żywszy dźwięk.

<font color="red">DECAY - im wyższa wartość, tym dłuższe wybrzmiewanie dźwięku.

<font color="red">ACCENT - ustala siłę akcentów (ACCENT) postawionych klawiaturą w określonych krokach (STEPS). Jeśli na danej nucie zaznaczony jest akcent, a wartość potencjometru jest na minimum, nuta jest grana krócej.

<font color="red">TR 808 - jeden z dwóch automatów perkusyjnych do składania podkładów rytmicznych.

Znajdują się tu:#######

Roland x 4

<font color="red">LEVEL - pokrętła określające poziom głośności każdego instrumentu perkusji.

<font color="red">TONE - barwa dźwięku: im wyższa, tym dźwięk bardziej wyrazisty.

<font color="red">DECAY - długość dźwięku: im wyższa wartość, tym dłuższy dźwięk.

<font color="red">TUNE - dostrajanie bębnów.

<font color="red">SNAPPY - dotyczy tylko werbla (SNARE DRUM). Ustala poziom siły uderzenia: im wyższa wartość, tym brzmienie głośniejsze.

<font color="red">5 PRZEŁĄCZNIKÓW - jedyne w tym automacie, służą do wybierania między dwoma instrumentami (jednocześnie może grać tylko jeden z nich).