Rolnictwo w górę, dopłaty w dół

Światowe ceny produktów rolnych mają spaść w tym roku znacząco, wraz ze wzrostem produkcji w Ameryce Północnej i Australii - przewiduje OECD. Jednocześnie organizacja ostrzega, że utrzymywanie wysokich dopłat do rolnictwa w najbogatszych krajach ma negatywny wpływ na światowy rynek żywności.

OECD w raporcie "Agricultural Outlook 2002-2008" przewiduje znaczący wzrost światowego popytu na produkty rolne od 2004 r - zwłaszcza na żywność wysoko przetworzoną i bogatą w proteiny - jak np. mięso. Przyczynią się do tego głównie państwa najszybciej się rozwijające, nie należące do OECD.

Produkcja zbóż zwiększy się w latach 2002 - 2008 o ok. 15%. Popyt na ziarno i rośliny oleiste będzie się zwiększał dzięki użyciu tych surowców w paszach dla zwierząt, zwłaszcza w krajach rozwijających się, dla mieszkańców których raport przewiduje zmianę diety na bogatszą w przetworzoną żywność, mięso i nabiał.

Autorzy raportu podkreślają również, że zbyt wolne redukowanie wysokich subsydiów rządowych dla rolników w najbardziej rozwiniętych krajach ma wciąż duży wpływ na rynki - powoduje zwiększenie produkcji i negatywnie wpływa na handel.

To spostrzeżenie oparte jest na innym raporcie "Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2003", z którego wynika, że nie poczyniono żadnych postępów w ograniczaniu ochrony rynku w krajach OECD ani też w lepszym kierowaniu dopłat do rolnictwa, tak aby osiągnąć cele ekologiczne i socjoekonomiczne, wyznaczone przez rządy poszczególnych państw.

Raport ostrzega, że nie zmniejszanie dopłat dla rolników w najbogatszych państwach powoduje nie tylko zwiększanie obciążeń podatników, ale również zmniejsza presję na obniżanie światowych cen i może powodować opóźnienie wprowadzenia niezbędnych reform w pozostałych państwach.