Rosja w górę

Jak podał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w tym roku tempo wzrostu gospodarczego w Rosji może wynieść aż 5,9%.

Prognoza MFW jest zgodna z przewidywaniami rosyjskiego rządu. Poprzednie szacunki wzrostu gospodarczego w Rosji na 2003 rok mówiły o 4%. W zeszłym roku rosyjska gospodarka rozwijała się w tempie 4,3%. W I półroczu br. tempo wzrostu wyniosło 7,2%, wyższa od przewidywań analityków była wartość konsumpcji i inwestycji. Podwyższenie bieżącej prognozy związane jest również z wysoką ceną ropy naftowej, i co się z tym wiąże - ze zwiększonymi wpływami do budżetu państwa. MFW na przyszły rok przewiduje dla Rosji wzrost gospodarczy na poziomie 5,2%.