Rosną koszty cyberataków

Według nowo opublikowanego raportu, koszty spowodowane atakami hakerskimi wyniosły dla amerykańskich firm w ub.r. 266 mln USD.

Według raportu opublikowanego przez Instytut Bezpieczeństwa Komputerowego (CSI) i wydział ds. przestępstw komputerowych FBI w San Francisco, 90% uczestniczących w badaniach firm odnotowało jakieś formy naruszenia bezpieczeństwa ich systemów. Straty poniesione przez amerykańskie firmy w 1999 r. wyniosły 266 mln USD, ponad dwa razy więcej niż w każdym z trzech poprzednich lat. Spośród 273 zrzeszonych w CSI organizacji 70% odnotowało poważne ataki, w tym kradzież poufnych informacji, defraudacje finansowe, sabotaż danych czy systemów, penetrację systemu przez osoby z zewnątrz. Dane nie zawierają szkód spowodowanych przez czynniki, takie jak wirusy komputerowe, kradzieże biurowe czy blokowanie dostępu do sieci przez pracowników. 74% respondentów odnotowało straty finansowe spowodowane atakami, lecz tylko 42% było w stanie je oszacować.

CSI twierdzi, że wyniki sondażu są dowodem na znaczne zagrożenia dla bezpieczeństwa firm zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jakkolwiek media przypisują zazwyczaj szkody atakom hakerów, 81% respondentów obawiało się swych niezadowolonych pracowników. 61 firm odnotowało straty rzędu 27 mln USD z powodu sabotażu, w porównaniu do 10,8 mln strat w poprzednich latach. Trzeci rok z rzędu jako cel ataku 59% respondentów wymieniało połączenia internetowe, zaś 38% wewnętrzne systemy.

Dyrektor CSI Patrice Rapalus twierdzi, że zarówno firmy prywatne, jak i sektora państwowego muszą położyć większy nacisk na bezpieczeństwo, wdrażanie zaawansowanych technologii i adekwatny trening pracowników i obsadzanie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo stanowisk.