Rosną podatki na świecie

Obciążenia podatkowe w krajach OECD mierzone w proporcji do PKB osiągnęły wysokość z rekordowego roku 2000.

W 2006 roku wysokość podatków w proporcji do PKB wzrosła w 14 spośród 26 krajów (z których dostępne są pełne dane), w porównaniu z 2005 rokiem i spadła w 11. Średnia wysokość podatków w 30 krajach OECD osiągnęła wartość 36,2% PKB w 2005 roku (ostatni rok dla którego dostępne są kompletne dane dla tych państw), wobec 35,5% w 2004 roku i rekordowego poziomu 36,2% w 2000 roku.

Trzy kraje (Włochy, Irlandia i Korea) odnotowały wzrosty obciążeń fiskalnych o ponad 1 punkt procentowy między rokiem 2005 a 2006, zaś Luksemburg, Nowa Zelandia i Słowacja redukcję o ponad 1 punkt procentowy.

W Polsce w 1995 roku podatki stanowiły 36,2% PKB, w 2000 r. - 31,6%, a w 2004 r. 33,4%. W 19 krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Słowacja i Polska) podatki w 1975 roku stanowiły średnio 32,1% PKB, w 1985 roku - 37,4%, w 1990 r. - 38%, w 1995 roku - 38,8%, w 2000 r. - 40,4%, w 2004 r. - 39,1%, w 2005 r. - 39,7%, a w 2006 r. - 39,8%.

Najniższe podatki płacili w ubiegłym roku obywatele Meksyku - 20,6% PKB, zaś najwyższe Szwedzi - 51% PKB i Duńczycy - 49% PKB.


Zobacz również