Rośnie eksport

Deficyt w handlu zagranicznym w pierwszych 10 miesiącach 2004 roku wyniósł 9,88 mld euro wobec 10,5 mld w analogicznym okresie 2003 roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W omawianym okresie eksport wzrósł o 23,4% w ujęciu rocznym, do 48,47 mld euro, a import wzrósł o 17,2% do 58,35 mld euro.

Eksport liczony w USD wzrósł o 36,4% do 59,72 mld USD, import wzrósł o 29,5% do 71,85 mld USD. Deficyt handlowy wyniósł 12,13 mld USD.

Największe obroty w pierwszych 10 miesiącach 2004 roku Polska miała z krajami rozwiniętymi, ich udział w eksporcie wyniósł 85,5% (z tego 79,7% Unia Europejska), a w imporcie 75,9% (68,1% UE).

Nadal największym polskim partnerem handlowym są Niemcy, ich udział w eksporcie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku to 30,2% (o 2,2 punktu proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej), a w imporcie 24,4% (o 0,1 punktu proc. mniej niż rok wcześniej).


Zobacz również