Rośnie niemiecka gospodarka

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, w II kw. br. niemiecka gospodarka wzrosła o 0,5% kwartał do kwartału.

Był to wynik zgodny z wcześniejszymi przewidywaniami analityków. Jest to przyspieszenie tempa wzrostu w porównaniu z I kw. 2004 r., kiedy to wzrost gospodarczy wyniósł 0,4%.

Wzrost gospodarczy rok do roku wyniósł 2%, a z uwzględnieniem różnicy w liczbie dni roboczych - tylko 1,5%.

Gospodarka wzrosła głównie dzięki eksportowi, popyt konsumencki pozostał na nie zmienionym poziomie.