Rośnie poparcie dla UE

Już 73% potencjalnych uczestników referendum przedakcesyjnego opowiada się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Wynika tak z listopadowego sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Przeciw integracji jest 18%, a 9% jeszcze nie podjęło decyzji.

W referendum przedakcesyjnym zamierza wziąć udział 72% ankietowanych, 12% jeszcze się waha, a 16% nie zamierza głosować.

W porównaniu z październikiem br. poparcie dla przystąpienia Polski do UE wzrosło o 2 punkty procentowe. Spośród osób, które nie zamierzają uczestniczyć w referendum, 39% nie ma zdania na temat integracji europejskiej, 34% jest przeciwnych rozszerzeniu UE o Polskę, a 26% opowiada się za przystąpieniem naszego kraju do Unii.

Spośród wszystkich badanych aż 61% stanowią zwolennicy przystąpienie Polski do UE, 22% to przeciwnicy, a 17% nie ma zdania.

Poparcie dla przystąpienia Polski do UE rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem podstawowym 51% to zwolennicy integracji, z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 53%, z wykształceniem średnim - 60% i z wykształceniem wyższym - 80%.

Poparcie dla wstąpienia do Unii jest większe w dużych miastach niż na wsiach - odpowiednio 75% i 50%.