Rośnie popularność alternatywnych inwestycji

Najbogatsi na świecie prywatni inwestorzy planują umieszczenie większych środków w alternatywnych inwestycjach w ciągu najbliższych trzech lat - wynika z raportu Barclays Wealth.

Raport pokazuje, że osoby zamożne są coraz bardziej zainteresowane private equity i funduszami hedgingowymi, ponieważ proponują one bardziej stabilne wzrosty niż akcje.

W ramach przygotowywania raportu przeprowadzono ankietę wśród 790 zamożnych inwestorów z całego świata. Ponad 48% respondentów zamierza dokonać kolejnych inwestycji w akcje w ciągu najbliższych trzech lat. W 2004 roku odsetek ten wynosił 64%. Ten spadek zainteresowania akcjami jest skutkiem m.in. niedawnych turbulencji na światowych giełdach.

Natomiast 15% uczestników badania stwierdziło, że planuje zainwestować w fundusze private equity, wobec 11% w 2004 r, a 21% że zamierza w najbliższym czasie dokonać takich inwestycji, wobec 20% w 2004 r.

Mimo rosnącej popularności wiedza o alternatywnych formach inwestowania jest skromna - jedynie 27% respondentów rozumie działanie funduszy hedgingowych, a 36% wie w jaki sposób działają fundusze private equity.


Zobacz również