Rośnie popularność usług outsourcingu w polskich firmach

Największy wzrost nakładów na outsourcing jest spodziewany w sektorze finansowym oraz branżach budowlanej i energetycznej. Duże polskie firmy najczęściej korzystają z outsourcingu obsługi informatycznej i procesów back-office. Głównym powodem wykorzystania outsourcingu pozostaje chęć koncentracji na podstawowej działalności biznesowej.

Z badań przeprowadzonych w październiku br. przez agencję IPSOS na zlecenie ArchiDoc wynika, że z usług outsourcingu obsługi informatycznej i procesów back-office korzysta co trzecia (73 proc.) analizowana firma z sektora finansowego i trzy na pięć (64 proc.) firm z branży motoryzacyjnej. Odsetek wykorzystania usług outsourcingu w branżach: usługowej, produkcyjnej i handlowej, wynosi odpowiednio 44 proc., 41 proc., i 40 proc.

Prawie 40 proc. badanych firm widzi w outsourcingu sposób na ograniczenie kosztów, a 30 proc. - na ułatwienie dostępu do technologii. Istotnym argumentem przemawiającym za przekazaniem procesów back-office zewnętrznym podmiotom jest także oszczędność miejsca. Co piąta firma (21 proc.) przyznaje, że przekazanie części procesów zewnętrznemu dostawcy przyczyniło się do zmniejszenia zatrudnienia. Prawie 11 proc. firm korzystających z outsourcingu zauważa również wzrost bezpieczeństwa realizowanych procesów biznesowych. Równocześnie ponad połowa (58 proc.) ankietowanych za najważniejsze kryterium oceny opłacalności procesu outsourcingowego uznaje analizy finansowe. Natomiast firmy z branży budowlanej statystycznie najczęściej przywiązują wagę do zmian efektywności procesów biznesowych.

Zobacz również:

  • Koniec ze smartfonami LG - od teraz wyprodukują je Chińczycy

Aktualnie polskie firmy najczęściej korzystają z outsourcingu usług obsługi dokumentów, korespondencji oraz działań kadrowo-płacowych. Z opublikowanych informacji wynika, że największe inwestycje w outsourcing archiwizacji oraz obsługi druku i wysyłki planuje branża finansowa. Plany takie ma odpowiednio 54 proc. i 43 proc. ankietowanych firm z tego sektora. Firmy produkcyjne planują zwiększyć wydatki na usługi rejestracji danych w systemach informatycznych (51 proc.) i automatycznego obiegu dokumentów (45 proc.). Outsourcing obsługi telefonicznej będzie priorytetem dla 41 proc. firm z branży usługowej. Za najważniejsze czynniki hamujące popularyzację outsourcingu uznano niesatysfakcjonującą jakość usług i obawę przed przekazaniem obsługi istotnych procesów biznesowych niezależnej firmie.

W tegorocznym badaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 200 polskich firm zatrudniających więcej niż 250 osób.

Czytaj też:

Rośnie popyt na outsourcing

ArchiDoc otwiera nowe centrum operacyjne

Prognozy dużego wzrostu usług hostingu