Rośnie rynek dostawców systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw

W 2005 roku sprzedaż licencji oprogramowania ERP osiągnęła kwotę 272,5 mln zł. Dynamika rynku licencji ERP sięgała zatem ok. 8,6%, nieco mniej niż w 2004 roku (10,2%) - przewidują eksperci z firm analitycznej DiS. Do 2010 roku czeka nas stabilny nawet kilkunastoprocentowy wzrost rynku ERP.

W tempie dwucyfrowym ma szansę rozwijać się zwłaszcza segment dostawców systemów ERP dla przedsiębiorstw średnich (50-250 patcowników). Jeszcze w 2000 roku instalacje w dużych przedsiębiorstwach stanowiły 25,3% z 2,5 tys. wszystkich ówczesnych wdrożeń ERP. W 2005 roku wdrożenia w dużych przedsiębiorstwach stanowiły tylko 17,4%, spośród ok. 6,5 tys. instalacji systemów ERP w przedsiębiorstwach w Polsce.. Dane te w ujęciu rocznym jeszcze silniej wskazują na tendencję przenoszenia ciężaru rynku z dużych systemów ERP na systemy średnie. W 2000 roku średnie wdrożenia stanowiły 63,4% ogółu wdrożeń, podczas gdy pięć lat później już 91,8%. Według przewidywań DiS, w następnych latach udział dużych przedsiębiorstw w całkowitej liczbie instalacji ERP nadal będzie malał, ale w wolniejszym tempie. W wyniku tego zjawiska w 2010 roku duże wdrożenia będą stanowiły ok. 14% wszystkich instalacji ERP, których liczba powinna zbliżyć się do dziesięciu tysięcy.

W 2005 roku po raz kolejny wzrosła łączna liczba użytkowników końcowych systemów ERP, przekraczając wartość 224 tys. Nadal narastająco więcej jest użytkowników dużych systemów (ok. 116 tys.) niż użytkowników średnich systemów (ok. 107 tys.). Przy tak dużej dynamice wzrostu już wkrótce nie tylko więcej będzie się wdrażało systemów ERP, ale i liczba użytkowników końcowych wzrośnie do większych wartości w grupie przedsiębiorstw średnich. Według prognoz DiS wydaje się, że takie zjawisko będzie można zaobserwować już w 2006 roku. Przeciętna liczba użytkowników końcowych na wdrożenie w ujęciu narastającym wynosiła w 2005 roku 34,7 użytkownika na wdrożenie z minimalną tendencją wzrostową.

Jednocześnie w roku tym wielkość przeciętnego wdrożenia ERP w dużych przedsiębiorstwach rosła, przekraczając 100 użytkowników na wdrożenie, natomiast ten sam wskaźnik w odniesieniu do przedsiębiorstw średnich lekko malał, osiągając najniższą od kilku lat liczbę 18,7 użytkownika na wdrożenie.