Rośnie rynek faktoringu

W ubiegłym roku obroty branży faktoringowej wzrosły o niemal jedną trzecią i osiągnęły wartość 55,9 mld zł - wynika z raportu Polskiego Związku Faktorów.

Jest to powrót do trendu wzrostowego, który został przerwany w 2009 r. w związku z kryzysem finansowym i spowolnieniem wzrostu polskiej gospodarki. W latach 2000-2010 obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły ponad 8-krotnie, z 6 mld zł o 49,8 mld zł.

"Rozwój w branży faktoringowej w 2010 r. jest odzwierciedleniem ożywienia w gospodarce oraz większej liczby transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami w Polsce" - czytamy w raporcie.

"Pomyślna sytuacja gospodarcza oraz rosnąca świadomość korzyści wynikających ze stosowania faktoringu wśród przedsiębiorców sprzyjają popularyzacji tej usługi finansowej w Polsce. Wierzymy, że przewaga faktoringu nad innymi formami finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym możliwość zarządzania należnościami oraz wysoka dostępność, przyczynią się do dalszych wzrostów. Spodziewamy się, że 2011 rok przyniesie rozwój polskiej branży faktoringowej rzędu 20-30%" - stwierdził Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Wzrosła także liczba faktur sfinansowanych przez członków PZF - przekroczyła w ub. r. 3,18 mln, ponad 3,2 tys. firm wystawiło je 77 tys. partnerów biznesowych.

Niemal połowę ubiegłorocznego portfela PZF (48%) stanowił faktoring pełny (faktor przejmuje od swojego klienta ryzyko braku zapłaty jego kontrahenta). Udział faktoringu eksportowego wyniósł (faktor wykupuje wierzytelności eksportera) wyniósł 23% obrotów firm PZF.

W 2010 r. liderem rynku faktoringu okazał się Raiffeisen Bank Polska, którego udział w obrotach PZF wyniósł 24%. Na drugim miejscu znalazł się ING Commercial Finance, z 19,7% udziałem w rynku, a na trzecim firma Coface Poland Factoring, której obroty wyniosły 13,7% firm PZF.