Rośnie rynek outsourcingu

W Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat zainteresowanie firm usługami outsourcingowymi wzrosło o 10%. Najczęściej przedsiębiorcy korzystają z usług zewnętrznych w dziedzinie back office i windykacji - wynika z badania przeprowadzonego dla ArchiDoc przez IPSOS.

Spośród 200 firm, które brały udział w tegorocznej edycji badania, 58% zadeklarowało, że korzysta z usług instytucji zewnętrznych. Ponad połowa ankietowanych dostrzega w oustourcingu szansę na rozwój własnej działalności. W branży finansowej z outsourcingu korzystało 73% ankietowanych przedsiębiorstw, w telekomunikacji 88%.

Do najczęściej zlecanych outsourcerom obszarów - podobnie jak w 2008 roku - należą procesy back-office (48%). Z tego typu usług korzystają najchętniej przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego (90%) i branży finansowej (77%). Aż 32% wszystkich firm przekazuje swoim zewnętrznym partnerom obszar związany z windykacją. Do rzadziej powierzanych segmentów należą obsługa sił sprzedaży (17%) oraz procesy związane z finansami, księgowością i rachunkowością - zaledwie 16%.

Zobacz również:

  • Koniec ze smartfonami LG - od teraz wyprodukują je Chińczycy

Co czwarte przebadane przedsiębiorstwo wskazuje na czynności związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej (55%) oraz elektroniczne archiwum dokumentów (52%). Jako główny obszar zastosowania outsourcingu back-office respondenci wymieniali administrację (41%) oraz obsługę klienta (36%). Firmy z sektora związanego z infrastrukturą wykorzystują BPO najczęściej w księgowości oraz zakupach - 100%, natomiast branża handlowa powierza administrację (100%).

Jakie są korzyści wynikające z outsourcingu? Dla co trzeciej firmy ważne stało się zmniejszenie kosztów osobowych - 65% w porównaniu z 32% w 2008 roku, dostęp do specjalistycznego know-how - ponad dwukrotny wzrost oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych.

Niemal co czwarta instytucja, która jeszcze nie skorzystała z usług outsourcera, deklaruje zainteresowanie i skorzystanie z usług BPO. Od 2008 roku na znaczeniu zyskały takie czynniki jak: generowanie znacznych oszczędności finansowych - obecnie 55%, w 2008 roku 34% oraz korzystna oferta - prawie dwukrotny wzrost z 28% do 51%. Respondenci - oprócz zalet płynących z powierzenia części procesów firmie zewnętrznej - wskazywali także na obawy z tym związane. W tegorocznym badaniu przedsiębiorcy najczęściej zwracali uwagę na bezpieczeństwo przekazywania procesów (47%), jakość oferowanych usług (38%) oraz konieczność stałej kontroli realizacji umowy (37%).

Dla przedsiębiorców najważniejszym kryterium oceny procesu outsourcingowego pozostaje nadal wynik analizy opłacalności. Najwyższy poziom osiągnęło w 2008 roku - 58%, obecnie odnotowano nieznaczny spadek - do 52%. Na znaczeniu zyskał natomiast wyznacznik dotyczący możliwości redukcji kosztów pracowniczych - obecnie co piąte przedsiębiorstwo wskazało właśnie na ten warunek.

Co czwarta przebadana firma przewiduje zwiększenie wydatków w zakresie obsługi korespondencji. Największe inwestycje zamierzają wdrożyć m.in. instytucje z sektora finansowego oraz telekomunikacji. Co trzecia firma zamierza - w ciągu 2 lat - przeznaczyć więcej funduszy na skanowanie dokumentów. Branża finansowa natomiast deklaruje zwiększenie wydatków na outsourcing call center.

Zaangażowanie zarządów przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług outsourcerów znacznie wzrosło przez ostatnie cztery lata. W 2006 roku co piąta organizacja deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje zarząd, natomiast już w 2008 roku była to co czwarta firma. Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80% badanych firm. Względem ubiegłych lat w procesie podejmowania decyzji o outsourcingu zmalała natomiast rola osób odpowiedzialnych za pion, którego dany proces dotyczy - w 2006 roku stanowiła 29%, w 2008 wzrosła do 33% - obecnie stanowi ona zaledwie 10% ogółu respondentów.