Rośnie ubóstwo w Azji

W tym roku ponad 140 milionów ludzi w Azji może wpaść w ubóstwo, a 23 miliony mogą stracić pracę na skutek kryzysu finansowego - wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Kryzys spowolni także migrację ludności ze wsi do miast, wiele osób będzie musiało wrócić w rodzinne strony do źle płatnych zawodów rolniczych. Firmy i fabryki zwalniają pracowników. Bezrobocie wzrasta, powinno to być sygnałem dla rządów poszczególnych krajów do przygotowania pakietów stymulujących gospodarkę, aby zapobiec niepokojom społecznym.

Autorzy raportu ILO podkreślają, że obserwowany do niedawna bardzo szybki wzrost gospodarczy w krajach azjatyckich nie szedł w parze z powszechnym wzrostem zarobków, prowadził raczej do zaostrzania się różnic między bogatymi a biednymi. Teraz w najuboższe rodziny prawdopodobnie zaczną rezygnować ze szkolnej edukacji dzieci, które będą musiały pomagać w zdobywaniu środków na utrzymanie.