Routery, modemy, interfejsy sieciowe - poznaj swoją sieć


Interfejsy sieciowe

Interfejs, określany też czasem jako port, to fizyczny element, który zapewnia odpowiednie przekształcanie sygnałów elektrycznych lub radiowych tak, aby różne urządzenia mogły się komunikować. Z punktu widzenia użytkownika interfejsy kablowe są widoczne w postaci gniazd znajdujących się w urządzeniu. Do tych gniazd podłączane są odpowiedniego typu kable. Natomiast interfejsy bezprzewodowe są ukryte, a ich obecności mogą świadczyć jedynie zewnętrzne anteny, choć często są one zintegrowane z obudową i wówczas w ogóle ich nie widać.

Podstawowe typy interfejsów to: Ethernet, Wi-Fi, USB, ADSL, interfejsy modemów kablowych i modemów do bezprzewodowych sieci komórkowych. USB nie jest, rzecz jasna, złączem sieciowym, ale czasem jest używane do podłączania urządzeń, które mają funkcjonować w sieci. Interfejsy typu ADSL, ADSL2, ADSL2+ (gniazdo telefoniczne RJ11) wykorzystywane są do udostępniania internetu za pośrednictwem kablowych łączy telefonicznych. Z kolei interfejsy modemów kablowych służą tylko do udostępniania internetu za pośrednictwem sieci telewizji kablowej (kabla koncentrycznego). Najczęściej modemy takie są dostarczane przez usługodawcę i ich interfejs pełni jedynie rolę łącza internetowego.

Użytkownicy planujący budowę sieci domowej szczególną uwagę powinni zwrócić na rodzaje interfejsów, w które wyposażone są wszystkie urządzenia mające w niej działać. Dotyczy to nie tylko ich ogólnych typów, ale w niektórych wypadkach również wersji na przykład ADSL lub modemów do sieci komórkowych i kablowych.

Żaden z wymienionych wyżej interfejsów nie współpracuje z innymi. Bez zastosowania dodatkowych adapterów złącze Ethernet można połączyć kablem tylko z drugim takim samym złączem, USB tylko z drugim interfejsem USB itd.

Standardy Wi-Fi

Wiele starszych urządzeń jest wyposażonych w wychodzące z użytku radiowe interfejsy 802.11g, 802.11a lub 82.11b. Na szczęście rozwój standardów transmisji radiowej przebiega ewolucyjnie i kolejne ich specyfikacje zapewniają wsteczną zgodność.

W kolejnych wersjach wprowadzanych jest wiele istotnych ulepszeń, ale z punktu widzenia użytkownika najbardziej widoczny jest wzrost szybkości transmisji. W najnowszej wersji 80.11ac maksymalna, nominalna przepustowość to 1,3 Gb/s, a więc porównywalna z przepustowością kablowej sieci Gigabit Ethernet. W wypadku starszego standardu 802.11n nominalna szybkość transmisji wynosi od 150 do 600 Mb/s (zależnie od modelu urządzenia).

Trzeba podkreślić, że określenie „urządzenie z interfejsem 802.11n lub 802.11ac” nie definiuje jednoznacznie jego maksymalnej przepustowości, która jest dodatkowo opisana w jego specyfikacji (z reguły uwidoczniona też na opakowaniu).

Wynika to z tego, że specyfikacje nie ograniczają producentów pod względem fizycznej konstrukcji i parametrów urządzenia, a wymagają jedynie zgodności ze standardem czyli inaczej mówiąc zapewnienia współpracy z produktami pochodzącymi od różnych dostawców.

Przełącznik Netgear GS105 to 5-portowy, niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet. W sieci wykorzystującej okablowanie umożliwia zwiększenie liczby portów Ethernet i łatwe podłączenie dodatkowych urządzeń.

Przełącznik Netgear GS105 to 5-portowy, niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet. W sieci wykorzystującej okablowanie umożliwia zwiększenie liczby portów Ethernet i łatwe podłączenie dodatkowych urządzeń.

Modemy

Modem (skrót od modulator-demodulator) to urządzenie elektroniczne, które moduluje sygnał w celu zakodowania informacji cyfrowych, tak by mogły być przesyłane w wybranym medium transmisyjnym, a także demoduluje tak zakodowany sygnał w celu dekodowania odbieranych danych. Innymi słowy są to urządzenia umożliwiające połączenie pojedynczego komputera lub lokalnej sieci z internetem.

Modem jest najczęściej udostępniany (wynajmowany) przez usługodawcę, ale często użytkownik może skorzystać z własnego urządzenia. W niektórych wypadkach jest to wygodne, bo umożliwia zmniejszenie liczby urządzeń niezbędnych do uruchomienia sieci. Modem może być niezależnym urządzeniem zewnętrznym, ale obecnie najczęściej jest elementem zintegrowanym z routerem. Na przykład niektóre routery są wyposażone we wbudowane modemy ADSL.