Routery, modemy, interfejsy sieciowe - poznaj swoją sieć


Jak kupować router

Planując zakup rutera do małej sieci firmowej lub domowej trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim, ustalić rodzaje sieci, które będą wykorzystywane przez pracujące w niej urządzenia. Może to być kablowa sieć Ethernet – wtedy router powinien być wyposażony w gniazda Ethernet LAN; bezprzewodowa sieć Wi-Fi – wówczas router powinien zawierać punkt dostępowy Wi-Fi. Mogą to być także oba te typy jednocześnie, co wymaga obsługi obu tych interfejsów.

Istotny jest typ interfejsu internetowego WAN. W przypadku ADSL router powinien zawierać odpowiednią, zintegrowaną wersję modemu lub złącze WAN pozwalające na podłączenie modemu zewnętrznego (np. Ethernet WAN lub USB WAN – w wypadku modemów do sieci komórkowych).

Panoramiczna zewnętrzna sieciowa kamera Wi-Fi z obiektywem Full HD D-Link DCS-2670L to urządzenie umożliwiające stworzenie systemu monitoringu.

Panoramiczna zewnętrzna sieciowa kamera Wi-Fi z obiektywem Full HD D-Link DCS-2670L to urządzenie umożliwiające stworzenie systemu monitoringu.

Jeśli użytkownik planuje zainstalowanie w sieci drukarki, pamięci masowej NAS lub kamer wideo to również trzeba zwrócić na dopasowanie interfejsów tych urządzeń.

Niektóre routery są wyposażone w złącza USB współpracujące z tzw. serwerem druku, które umożliwiają podłączenie drukarki z takim interfejsem. Inną opcją jest zakup drukarki wyposażonej w interfejs Wi-Fi.

W przypadku pamięci masowej NAS są różne opcje: zależnie od modelu może ona zostać podłączona za pośrednictwem złącza Ethernet lub też USB (w tym drugim wypadku należy sprawdzić czy ruter obsługuje zewnętrzne pamięci masowe USB).

Jeśli w sieci mają działać kamery wideo, np. w systemie monitoringu, to najlepiej skorzystać z tzw. kamer sieciowych wyposażonych w interfejsy Ethernet lub Wi-Fi.

Sieci – wybrane pojęcia

WAN (Wide Area Network – sieć rozległa) – w praktyce oznacza globalną sieć internetową. W przypadku routerów umieszczony obok gniazda napis WAN (lub Internet) sygnalizuje, że jest to interfejs do którego należy podłączyć kabel łączący z zewnętrzną siecią usługodawcy udostępniającego internet.

LAN (Local Area Network – sieć lokalna) – oznacza wydzielony, lokalny system sieciowy (np. sieć domowa) w którym funkcjonuje zestaw komunikujących się ze sobą lokalnych urządzeń. Do internetu mają one dostęp za pośrednictwem jednego, współdzielonego łącza WAN.

WLAN (Wireless LAN – sieć bezprzewodowa/radiowa) – w praktyce oznacza to samo co Wi-Fi. Jest to ogólne określenie dla sieci bezprzewodowych zgodnych ze specyfikacjami 802.11x (gdzie x to wersja standardu a, b, g, n lub ac).

Adres IP (Internet Protocol) – podstawowy element w każdej sieci LAN i WAN – to unikalna liczba (nazwa), przypisana do każdego urządzenia działającego w sieci, pozwalająca na jego identyfikację i odróżnienie od innych urządzeń. Adresy IP są przypisywane na różnych poziomach. Urządzenia działające w różnych sieciach LAN mogą mieć (i mają) takie same adresy, które przy komunikacji z systemami zewnętrznymi są poddawane translacji przez mechanizm NAT (Network Adress Translation) w który są wyposażone rutery. W efekcie każde urządzenie w internecie lub sieci LAN można niezależnie zidentyfikować.

Adres MAC (Media Access Control) – unikalna liczba (nazwa) przypisana do każdej karty sieciowej Ethernet, która m.in. pozwala na odróżnienie fizycznych elementów sieci. Na przykład, dwa takie same modele routerów jednego producenta mają różne adresy MAC przypisane do złącza WAN. Jeśli firmware sterujący urządzeniem na to pozwala, to adres MAC można łatwo zmodyfikować.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protokół dynamicznego konfigurowania hostów). Mechanizm umożliwiający automatyczne przydzielenie urządzeniom pracującym w sieci unikalnych adresów IP. Jego obsługa jest z reguły domyślnie włączona w routerach i urządzeniach klienckich (komputerach, drukarkach itd.). Użytkownik może wyłączyć funkcję DHCP, ale wówczas musi ręcznie konfigurować adresy IP urządzeń (i inne parametry) by komunikacja w sieciach LAN i WAN funkcjonowała prawidłowo.