Równe traktowanie okiem obiektywu

Można już nadsyłać swoje prace na otwarty konkurs fotograficzny "Obiektywy równości", organizowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Celem konkursu fotograficznego "Obiektywy równości" jest zaprezentowanie problematyki równego traktowania kobiet i mężczyzn (zarówno dobrych praktyk, jak i przejawów dyskryminacji). Zdjęcia konkursowe należy nadsyłać do 12 września na poniższy adres:

Eficomsp. z.o.o, 02-014 Warszawa

ul. Nowogrodzka 68

z dopiskiem:

"Obiektywy równości"

Kapituła konkursu z nadesłanych prac wyłoni 3 laureatów i przyzna dodatkowo 10 wyróżnień. Zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości 10 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 5 tysięcy złotych za drugie oraz 2,5 tysiąca złotych za trzecie.

Konkurs jest jednym z elementów kampanii "Czas na równe traktowanie", realizowanej przez konsorcjum LRDP Ltd/EFICOM/Pentor dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, finansowanej ze środków PHARE.

Więcej informacji:

http://www.rownystatus.pl

http://www.eficom.pl

http://www.lrdp-kantor.pl


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: