Równouprawnienie największe na Północy

W rankingu równouprawnienia kobiet, przygotowanym przez Światowe Forum Gospodarcze, najlepiej wypadły kraje nordyckie. Polska znalazła się na 19. miejscu pośród 58 uwzględnionych w badaniu krajów.

Ostatnie pozycje rankingu zajęły Egipt i Turcja. Kraje postkomunistyczne zajęły raczej wysokie miejsca - Polska 19., Słowacja 21, Węgry 24, Czechy 25. Znacznie gorzej wypadły państwa z południa Europy - Malta zajęła 43. pozycję, Włochy 45, Grecja 50.

Natomiast kobiety w Szwecji, Norwegii, Islandii, Danii i Finlandii mają warunki kształcenia się, dostępu do edukacji, udziału w życiu politycznym i możliwości awansu czy rozwoju zawodowego niemal identyczne jak mężczyźni.


Zobacz również