Rozkład siły przekonywania

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP, Polacy przy podejmowaniu decyzji jak i czy głosować w referendum akcesyjnym brali pod uwagę przede wszystkim wypowiedź papieża na ten temat, apele prezydenta, rządową kampanię referendalną oraz apele partii politycznych.

Ponad połowa Polaków, którzy głosowali w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej kierowała się w swojej decyzji słowami papieża w słynnej wypowiedzi „...od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (z 19 maja 2003 r.). Słowa Ojca Świętego miały decydujący wpływ dla 6% głosujących na „tak”, duży dla jednej czwartej, a dla 21% mały.

Apelami prezydenta RP przy podejmowaniu referendalnej decyzji kierowało się 45% osób głosujących za przystąpieniem do UE, z tego dla 1% miały one znaczenie decydujące, dla 19% duże a dla co czwartej osoby – niewielkie. Rządowa kampania referendalna wpłynęła na 41% spośród osób głosujących za przystąpieniem (duży wpływ miała na 12%, decydujący na 1%, a mały na 28%). Apele poszczególnych partii politycznych miały jeszcze mniejszy wpływ na Polaków: zaledwie co trzeci głosujący na „tak” brał je pod uwagę, i to w niewielkim stopniu (22%).

Warto zauważyć, że osoby, które głosowały przeciwko akcesji lub w ogóle nie brały udziału w referendum również często powoływały się na wypowiedź papieża (odpowiednio 22% i 21%), a bardzo rzadko na informację o niskiej frekwencji po pierwszym dniu referendum (8 i 11%).

Informacja o niskiej frekwencji po pierwszym dniu nie wpłynęła zresztą na 80% osób, które nie poszły na głosowanie. W grupie nie głosujących 29% nie poszło do urn z przyczyn „niezależnych” (choroba lub wyjazd), co piąty ankietowany nie głosował z powodu braku zaufania do rządzących polityków i ich wypowiedzi, 18% w ogóle nie interesuje się polityką i nigdy nie bierze udziału w głosowaniach, 17% uznało, że ich głos i tak niczego nie zmieni, a 15% nie mogło podjąć decyzji jak głosować. 8% nie poszło do urn z lenistwa, a 7% z obawy o negatywne skutki członkowstwa Polski w UE.

Co ciekawe, gdy TNS OBOP przeprowadzał swoją ankietę tydzień po referendum, aż 69% pełnoletnich badanych twierdziło, że wzięło udział w głosowaniu, tymczasem w rzeczywistości frekwencja wynosiła 58,85%.

TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 14 – 16 czerwca br. na reprezentatywnej próbie losowej Polaków powyżej 15 roku życia. Maksymalny błąd statystyczny wynosi +/-3%.