Rozległe perspektywy WAN

Wobec konsolidacji zasobów IT i rozproszenia użytkowników rośnie znaczenie sieci WAN.

BlueCoat przedstawił wyniki badania sposobów wykorzystania i planowanych inwestycji w WAN. Objęło ono 1300 pracowników działów IT z przedsiębiorstw w 40 krajach świata. 70% firm ma ponad 5 zdalnych lokalizacji, a 26% posiada ich ponad 100. Ponad 90% firm zatrudnia osoby pracujące zdalnie, a 82% przewiduje, że ich liczba wzrośnie w 2007 roku. Blisko 60% ankietowanych stwierdziło też, że firmowe dane są przechowywane w korporacyjnych centrach danych. Obecnie 36% firm deklaruje, że wykorzystuje sieci WAN i Internet, aby zapewnić zdalny dostęp do aplikacji.

Większość firm (ponad 90%) wykorzystuje lokalne serwery do hostingu aplikacji biznesowych, z usług ASP korzysta 23% respondentów. Integracja aplikacji z Internetem wymusiła zastosowanie na szerszą skalę protokołu SSL do tunelowej transmisji danych. 53% firm korzysta z aplikacji komunikacyjnych w sieciach WAN z wykorzystaniem protokołu SSL, a 45% planuje wdrożyć je w 2007 roku. 35% firm deklaruje, że szyfrowany ruch SSL to obecnie co najmniej 25% całego ruchu w sieciach WAN. 62% spodziewa się, że liczba zaszyfrowanego ruchu wrośnie w 2007 roku.

Zdalni użytkownicy z 64% firm twierdzą jednocześnie, że jakość i wydajność pracy z aplikacjami korporacyjnymi jest niewystarczająca.

W badaniu zapytano też o planowane inwestycje w WAN. W 2007 roku 45% ankietowanych zamierza inwestować w zwiększanie pasma, a 42% planuje wdrożyć specjalizowane rozwiązania sprzętowe do poprawy wydajności.