Rozliczamy podatek

Program PITy 2001, który ukazał się właśnie w wersji finalnej, to doskonałe narzędzie do sporządzenia zeznań podatkowych PIT. Zawiera gotowe wzory formularzy (wszystkie rodzaje PIT-ów, NIP-1, NIP-3) i pomaga użytkownikowi w ich wypełnieniu.

Program PITy 2001, który ukazał się właśnie w wersji finalnej, to doskonałe narzędzie do sporządzenia zeznań podatkowych PIT. Zawiera gotowe wzory formularzy (wszystkie rodzaje PIT-ów, NIP-1, NIP-3) i pomaga użytkownikowi w ich wypełnieniu.

Program wykonuje większość niezbędnych obliczeń i wstawia do formularza odpowiednie liczby. W trakcie wypełniania PIT-u udziela też różnych wskazówek co do zasad obliczania wielkości podatku i możliwych odliczeń. Autor umieścił w programie instrukcję obsługi, informacje o przepisach podatkowych oraz spis przyrządów naukowych możliwych do odliczenia od podatku. Dodatkowo w program wbudowano gotowy wzór przelewu/wpłaty oraz listę urzędów skarbowych wraz z numerami ich kont bankowych.

Po wypełnieniu gotowy formularz pozostaje juz tylko wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego.

PITy 2001 jest bezpłatny, ale autor prosi użytkowników programu o dokonanie wpłat na cele charytatywne (szczegóły w programie). Aby uruchomić program, należy podać hasło: "Uczciwość".

Plik do pobrania: http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/0671.html