Rozliczamy podatek

Jak co roku firma IPS udostępniła nową edycję bezpłatnego programu do wypełniania zeznań podatkowych - PITy '2002. Znajdziemy w nim gotowe wzory formularzy (wszystkie rodzaje PIT-ów, NIP-1, NIP-3) oraz dodatków, które pomogą nam w ich wypełnieniu.

Program wykonuje większość niezbędnych obliczeń i wstawia do formularza odpowiednie liczby. W trakcie wypełniania PIT-u udziela też różnych wskazówek co do zasad obliczania wielkości podatku i możliwych odliczeń. Autor umieścił w programie urzędową instrukcję wypełniania oraz informacje o przepisach podatkowych. Dodatkowo w program wbudowano gotowy wzór przelewu/wpłaty oraz listę urzędów skarbowych wraz z numerami ich kont bankowych.

Po wypełnieniu gotowy formularz pozostaje już tylko wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego.

Z programu PITy '2002 można korzystać bezpłatnie. Jednocześnie autor prosi użytkowników o darowiznę na cele charytatywne (szczegółowe informacje w programie).

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=671