Rozliczenie roczne podatki.pl 2006 pl

Program umożliwia wypełnienie i wydrukowanie deklaracji podatkowych wraz z załącznikami, tytułem rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy 2006.

Program umożliwia (podpowiada) przenoszenie wartości wyliczonych na poszczególnych formularzach (np. z załączników do deklaracji głównej). Podczas wypełniania poszczególnych formularzy użytkownik ma możliwość bieżącej kontroli poprawności wprowadzanych danych. Program umożliwia weryfikację danych dla bieżącego formularza oraz dla całości wypełnionego zeznania.

Pobierz plik