Rozszerzony Eurobarometr entuzjastyczny

Tegoroczna wiosenna edycja zlecanego przez Komisję Europejską badania Eurobarometr, po raz pierwszy objęła zarówno państwa członkowskie UE i kandydujące. Badanie wykazało, że w obu grupach państw ankietowani podobnie postrzegają najważniejsze bieżące problemy polityczne i społeczne.

Rozszerzony Eurobarometr entuzjastyczny

Najczęściej wymienianymi przez Europejczyków problemami były: bezrobocie, przestępczość i sytuacja gospodarcza. Respondenci z państw kandydujących wymieniali również jako priorytetowe zagadnienie pomyślne zakończenie procesu rozszerzenia UE.

Badanie wykazało również, że w obu grupach państw poparcie dla idei wspólnego podejmowania decyzji przez państwa europejskie jest bardzo wysokie, zwłaszcza w kwestiach dotyczących obrony (średnio 75%, w tym w Polsce 80%) i polityki zagranicznej. Większość (64%) ankietowanych uważa, że potrzebna jest konstytucja Unii Europejskiej (w Polsce aż 76% ankietowanych opowiedziało się za nadaniem UE konstytucji) i reprezentacja w Komisji Europejskiej poszczególnych państw. Obie grupy respondentów uważają, że ich wiedza na temat Unii Europejskiej nie jest duża, choć nieco lepiej oceniają ją przedstawiciele państw kandydujących.

Grupy różnią się głównie stosunkiem do USA – respondenci z państw kandydujących oceniają wyżej rolę Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu pokoju na świecie, zwalczaniu terroryzmu i ubóstwa, stymulowaniu wzrostu gospodarczego i ochronie środowiska.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosło poparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej, a przyszli członkowie i kandydaci (z wyjątkiem Turcji) są zwolennikami wprowadzenia wspólnej waluty euro w ich krajach.

Polacy na tle innych nacji okazali się euroentuzjastami. Komisja Europejska zauważyła w swoim komentarzu do badania, że polskie społeczeństwo jest bardziej euroentuzjastyczne od reprezentujących je polityków, którzy prezentują bardziej sceptyczną postawę wobec ścisłej integracji europejskiej.

Większość przedstawicieli krajów takich jak Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Grecja czy Austria czuje się wyłącznie obywatelami swoich krajów, natomiast aż 60% Polaków czuje się jednocześnie Polakami i Europejczykami. Podobne odczucia mają mieszkańcy Włoch, Luksemburga, Cypru, Słowacji, Malty i Łotwy. Dla 61% ankietowanych Polaków członkowstwo w Unii to „dobra rzecz”.