Rozwiązania Sonic Wall dla małych biur

Firma SonicWall wprowadziła na rynek urządzenie VPN, przeznaczone dla małych biur, zawierające także filtry antywirusowe i możliwość blokowania intruzów.

Urządzenie - o nazwie TZ 150, może ustanawiać tunel VPN IPSec do zdalnych użytkowników lub innych bram, a także wykonywać filtrowanie zawartości.

Urządzenie jest dostosowane także pod potrzeby zamiejscowych biur dużych korporacji, ponieważ może być centralnie zarządzane przez Sonic Wall Global Management System (GMS). Użytkownicy w takich biurach często dysponują klientami VPN i osobistymi zaporami ogniowymi na swoich PC i mogą być przez nie chronieni, ale często wyłączają je lub rekonfigurują stosownie do swych własnych potrzeb. GMS umożliwia zarządcy sieci zdalne utrzymywanie reguł polityki w tych ośrodkach, wymuszając cały ruch wejściowy i wyjściowy przez te bramy.

Istnieje cała rodzina bram TZ zaprojektowanych dla ośrodków różnej wielkości, obejmująca również bramy bezprzewodowe, tak więc urządzenia te mogą pasować do schematu ochronnego dużych korporacji.

Centralne zarządzanie czyni te urządzenia odpowiednimi także dla usługodawców. Mogą oni instalować je bezpośrednio u klienta i przejmować w pełni zarządzanie nimi, bez konieczności wysłania na miejsce wykwalifikowanego pracownika obsługi.

Cena urządzeń TZ 150 kształtuje się poniżej 400 USD ( bez komponentów antywirusowych i blokady wtargnięć)


Zobacz również