Ruby On Rails wchłonie Merb

Projekty Ruby On Rails i Merb zostaną połączone. Kolejne wydanie platformy narzędziowej RoR ma zawierać najlepsze cechy konkurencyjnego rozwiązania. Autorzy Merb dołączą do deweloperów pracujących nad platformą Rails.

Platforma Merb powstała w lutym zeszłego roku. Miał to być alternatywny wobec RoR zestaw narzędzi programistycznych przeznaczonych do tworzenia aplikacji internetowych w technologii AJAX. Stopniowo obie platformy upodobniały się do siebie, z czasem dzieląc część kodu. Ostatnia wersja Merb została opublikowana 16 grudnia 2008 roku. Decyzja o połączeniu dwóch konkurencyjnych platform narzędziowych została ogłoszona pod koniec grudnia zeszłego roku. Według oficjalnych informacji Ruby On Rails 3.0 ma zawierać niektóre funkcje i optymalizacje oparte na rozwiązaniach wykorzystywanych przez framework Merb.

Projekt RoR 3.0 zakłada również m.in. zaostrzenie wymagań dotyczących zewnętrznych bibliotek i wtyczek wykorzystujących interfejsy API, tak by były one w pełni funkcjonalne po aktualizacji rdzenia platformy. Sama platforma zaś będzie mniej rygorystyczna jeśli chodzi o wybór konkretnej techniki programowania oraz wykorzystywanych bibliotek. Ruby On Rails 3.0 nie będzie kompatybilne wstecz. Nadal mają być prowadzone prace zmierzające do zwiększenia elastyczności i szybkości działania całej platformy oraz poszczególnych narzędzi programistycznych. Działania takie zapowiadano również wobec drugiej wersji RoR. Framework łączący cechy obu platform zostanie udostępniony w pierwszej połowie br.

Czytaj też:

Otwarty świat

Biblioteki AJAX hostowane u Google

Trzeci Python już jest