Ruby na torach

Środowisko programistów zgromadzonych w ramach ruchu OpenSource nieustannie proponuje nowoczesne oraz funkcjonalne rozwiązania. Wiele projektów o otwartym kodzie dotyczy sieci Internet. Serwer Apache, język PHP to systemy, na których zbudowano wiele serwisów. W wielu zestawieniach dotyczących języków programowania, opracowany przez Japończyka Yukihiro Matsumoto język Ruby zdobywa coraz większą popularność. Wielka w tym zasługa pakietu Ruby on Rails, umożliwiającego wygodne tworzenie serwisów internetowych.Kolejnym systemem przeznaczonym do tworzenia serwisów, zdobywającym coraz większą popularność jest pakiet RubyOnRails, oparty o język programowania Ruby.


Środowisko programistów zgromadzonych w ramach ruchu OpenSource nieustannie proponuje nowoczesne oraz funkcjonalne rozwiązania. Wiele projektów o otwartym kodzie dotyczy sieci Internet. Serwer Apache, język PHP to systemy, na których zbudowano wiele serwisów. W wielu zestawieniach dotyczących języków programowania, opracowany przez Japończyka Yukihiro Matsumoto język Ruby zdobywa coraz większą popularność. Wielka w tym zasługa pakietu Ruby on Rails, umożliwiającego wygodne tworzenie serwisów internetowych.Kolejnym systemem przeznaczonym do tworzenia serwisów, zdobywającym coraz większą popularność jest pakiet RubyOnRails, oparty o język programowania Ruby.

Ruby na torach

Okno pakietu Instant Rails i dostępne aplikacje Ruby on Rails.

W wielu zestawieniach dotyczących języków programowania, opracowany w Japonii przez Yukihiro Matsumoto, język Ruby, zdobywa coraz większą popularność. Dlaczego? Popularność Ruby Jednym, z powodów bierze się z tego, że to język skryptowy, a więc dynamiczny, niewymagający jawnej kompilacji, jak np. C++. Jego bezpośrednimi konkurentami są Python oraz Perl. Jednakże Ruby ma lepiej rozwinięty system klas i obiektów. Mówiąc krótko, wszystko jest obiektem, nawet operatory arytmetyczne są widziane z perspektywy języka jako metody przynależące do obiektów. Natomiast przewaga Ruby nad Perlem objawia się w czytelności kodu. Język jest znacznie łatwiejszy do opanowania niż Perl, który wymaga od użytkownika, szczególnie początkującego większego zaangażowania.

Jednakże dzisiaj o jakości języka programowania świadczy także jego przenośność oraz łatwo dostępne dodatkowe biblioteki. Naturalnie Ruby, podobnie jak wiele innych języków skryptowych, daje się implementować na różnymi platformach, a jego biblioteka standardowa zawiera wiele użytecznych klas. Jednakże trzeba przyznać, że liczba rozszerzeń nie jest tak wielka, jak w Perlu czy PythonieTo jednym dodatkowych pakietów jest właśnie pakiet RubyOnRails.

A czym jest pakiet Ruby on Rails? Czym jest ten pakiet? Odpowiedzieć można w następujący sposób: systemem do tworzenia sieciowych aplikacji, a raczej - systemem działających w Internecie aplikacji działających w modelu Dane-Widok-Kontroler (Model-View-Controllerm, przy czym słowo "model" oznacza źródło danych). Jak to rozumieć? Otóż Oznacza to, iż aplikacja ma jasno wydzielone obiekty do kontrolowania formularza HTML, za pomocą którego przyjmujemy dane od użytkownika, oraz obiekt kontrolera, który zarządza tymi danymi. Natomiast za określenie źródła danych odpowiedzialne są klasy modelu. - Jjednakże, zawiłości z przyjmowaniem danych oraz ich zapisywaniem w bazie danych są przed użytkownikiem ukryte. Programista widzi tylko niezbędne klasy i obiekty, które należy uzupełnić i dopasować do potrzeb opracowywanej aplikacji.

Tutaj właśnie pojawia się źródło popularności pakietu Rails. Jest to znacznie łatwiejsze do opanowania środowisko pracy, niż podobne rozwiązania opracowane np. w PHP. Stało się tak, ponieważ narzuca on pakiet Rails narzuca pewien styl programowania i dostarcza narzędzi, które - jak się okazuje - znakomicie sprawdzają się w tworzeniu serwisów iInternetowych.

RubyOnRails - pierwszy serwis

Utworzenie pierwszego serwisu w środowisku RubyOnRailsRuby on Rails to zadanie na przysłowiowe kilka sekund, zwłaszcza gdy będziesz używać pakietu InstantRails. Po ściągnięciu archiwum InstantRails z sieci Internet bądź przekopiowaniu jej InstantRails - czyli archiwum o nazwie InstantRails-2.0-win.zip - z płyty DVD archiwum czyli plik o nazwie InstantRails-2.0-win.zip wystarczy rozpakować go w dowolnym kataloguzdekompresować do dowolnie wybranego katalogu. Następnie, należy uruchomić plik o nazwie InstantRails.exe. Pojawi się okno, podobne do górnego okna znajdującego się na rysunkuRysunku 1. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie systemu, zostanie wyświetlone pytanie, czy przekonwertować pliki konfiguracyjne pakietu InstantRails. Poprawnie skonfigurowany system jest niezbędny do stabilnej pracy, toteż konwersję trzeba wykonaćtrzeba wykonać tą konwersję.

Ruby na torach

Edycja klasy kontrolera do modelu Friend.

Jeśli instalację masz już za sobą, to możesz utworzyć pierwszą aplikację. Z menu, które pojawia się po kliknięciu przycisku z literą I, wybierz menu "Rails Application" i opcję "Manage Rails Application. W nowym oknie Rails Application (widoczne jest także na rysunkuRysunku 1) zobaczysz spis aplikacji Rails., jednak my zaKlikając przycisk pomocą przycisku "Create New Rails App," uruchom konsolę, w której utworzysz szkielet aplikacji, wydając polecenieaby utworzyć szkielet aplikacji, wydajemy polecenie: rails demoapp. Choć wygenerowany został tylko szkielet, to można tą aplikację uruchomić. WPonownie, w oknie Rails Application przyciskiem "Refresh List" odśwież spis aplikacji, zaznacz interesującą cię aplikację i przyciskiem "Start with Mongrel" uruchom serwer. Może on działać w trzech Tworzony serwer aplikacji, może zostać uruchomiony w trzech różnych trybach,: testowym, rozwojowym oraz produkcyjnym. Domyślnie jest uruchamiany jest w trybie rozwojowym - opcję tę oraz numer portu, w którym serwer będzie działał, określisz w oknie wyświetlanym . Tryb uruchomienia, jak też numer portu na którym będzie działał serwer określamy w oknie jakie pojawia się po kliknięciu przycisku "Configure Startup Mode."