Ruch lotniczy dwukrotnie wzrośnie

W ciągu najbliższych 15 lat globalny ruch lotniczy zwiększy się dwukrotnie, a największym rynkiem transportu lotniczego stanie się region Azji i Pacyfiku, odbierając palmę pierwszeństwa Ameryce Północnej i Europie - przewidują eksperci Airbusa.

W 2029 roku Azja będzie największym światowym rynkiem lotniczym oraz odbiorcą jednej trzeciej produkowanych na świecie samolotów. Tak gwałtowny wzrost popytu spowodowany jest wzrostem liczebności klasy średniej i powstawaniem coraz większej ilości ogromnych miast. Do 2029 roku region Azji i Pacyfiku kupi ok. 8560 nowych samolotów, wartych 1,2 bln USD. W ciągu najbliższych dwóch dekad kraje azjatyckie kupią ok. 3360 samolotów szerokopokładowych, będzie to stanowiło 40% wszystkich tego typu zamówień na świecie.

Przedstawiciele Airbusa twierdzą także, że w Chinach rośnie popyt na prywatne odrzutowce dla korporacji i że wielkość sprzedaży zrówna się poziomowi z Bliskiego Wschodu.