Rusza brytyjska produkcja

Brytyjski sektor produkcyjny rośnie w tempie najszybszym od czterech lat - wskazują dane z października br.

Wskaźnik ustalany w badaniu przyjął w bm. wartość 54,5 (w październiku 54,3 pkt), osiągając poziom najwyższy od grudnia 1999 roku. Analogiczny wskaźnik dla strefy euro wynosi 52,2 punktu, co oznacza wzrost z 51,3 w październiku. Wartość wskaźnika powyżej 50 pkt oznacza wzrost, poniżej - spadek lub stagnację.

Przez ostatnie pięć miesięcy wartość indeksu w przypadku Wielkiej Brytanii oscylowała wokół stanów oznaczających brak wyraźnego trendu. Także wskaźnik nowych zamówień wzrósł wyraźnie, osiągając 57,9 pkt - wartość najwyższą od grudnia 1999 roku. Wskaźnik zamówień eksportowych wzrósł o 2 punkty, do 56,3 pkt co jest wynikiem najlepszym od 8 lat.

Badanie CIPS/Reuters, które objęło menedżerów odpowiedzialnych za zamówienia w firmach w sektorze produkcyjnym dowodzi największych wydatków inwestycyjnych firm na przestrzeni ostatnich 8 lat. Zamówienia na dobra inwestycyjne osiągnęły poziom najwyższy od sierpnia 1995 roku, wzrósł także popyt na dobra konsumpcyjne. Zapasy gotowych towarów w magazynach fabrycznych obniżyły się do poziomu najniższego od stycznia 2002 roku.

Coraz lepsze dane z sektora produkcyjnego - tak pod względem zamówień jak i produkcji nie doprowadziły jednak na razie do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze produkcyjnym na Wyspach. Ich liczba zmalała o 10 tys. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tym samym wskaźnik zatrudnienia wrósł nieznacznie, ale nadal pozostaje pod kreską na poziomie 49,8 pkt., najbliżej poziomu 50 pkt. od czterech lat.


Zobacz również