Ruszaj w świat

Geografia często jest wykładana w szkołach nieciekawie. Pomocą w urozmaiceniu nauki może być komputerowy program "Geografia".

Geografia często jest wykładana w szkołach nieciekawie. Pomocą w urozmaiceniu nauki może być komputerowy program "Geografia".

Ruszaj w świat
Aplikacja mieszcząca się na jednej płycie CD-ROM jest połączeniem atlasu geograficznego świata z encyklopedią. Znaleźć w niej można wiele informacji dotyczących poszczególnych kontynentów, państw i tzw. Cudów Świata, czyli miejsc i budowli o wyjątkowym znaczeniu dla naszej cywilizacji.

Ponadto w programie znajduje się mapa Polski z nowym podziałem administracyjnym i wyszczególnionymi najważniejszymi miejscowościami.

Klikając jakiś kontynent na mapie świata, na ekranie wyświetlają się informacje o nim i zaznaczony obszar. Program oferuje ponadto możliwość nałożenia siatki kartograficznej lub mapy politycznej z granicami państw.

Użytkownik wybierając poszczególne elementy map (rzeki, góry, państwa, miasta, okręgi przemysłowe, ciekawe miejsca) otrzymuje w lewej części ekranu opis wzbogacony niekiedy zdjęciem danego miejsca lub flagą państwa.

Aplikacja umożliwia także sprawdzenie wiadomości użytkownika na temat położenia poszczególnych kontynentów, państw, rzek itp. Taki quiz polega na wskazywaniu myszką miejsca na mapie, którego nazwa jest aktualnie wyświetlana. Łatwiejsze poziomy (tzw. puzzle) polegają na dopasowaniu "cienia" obszaru lub rzeki we właściwe miejsce.

Program w całości został napisany w języku Java. Jego minusem jest stosunkowo niewielka liczba zdjęć i ilustracji (poza rysunkami map) oraz jak na program multimedialny, słaba oprawa dźwiękowa i brak narracji. Aplikację wyposażono w rozległą bazę danych zawierająca ponad 1500 opisów oraz indeks obiektów geograficznych umożliwiający błyskawiczne odnalezienie informacji.